EchoXpert Academy logo in raam

Welkom bij EchoXpert Academy!

Volg de basisopleiding prenatale echoscopie bij EchoXpert Academy! Hier word je opgeleid voor 1e trimester echoscopie en biometrie. Centraal staat het aanleren van de echo-basisvaardigheden met de ‘ultrasound clock methode’®. Deze methode is door Echoxpert ontwikkeld om op een systematische manier de juiste biometrie-vlakken te verkrijgen. Hierdoor worden de biometrie metingen correct en nauwkeurig uitgevoerd.  Het onderwijs bestaat uit theorie lessen én meerdere praktijksessies onder begeleiding van onze docenten.

de 3 pijlers van de opleiding

Praktijk onderwijs

De opleiding verzorgt meerdere praktijksessies om de studenten de basisvaardigheden aan te leren. De aangeleerde skills kunnen worden toegepast en verfijnd tijdens de stages. Echoxpert onderhoudt nauw contact met de stagebegeiders

Unieke lesmethode

De basis ligt bij het navigeren met de tranducer. Er wordt consequent gewerkt met de 'ultrasound clock'. Deze methode is ontwikkeld door EchoXpert.

Individuele aandacht

Je krijgt les in een kleine groep en er is genoeg tijd om individuele echovaardigheden te oefenen en jou als cursist te begeleiden en te motiveren.

Visie

Echoscopie is doen, kwaliteit is sámen doen!’ is het motto van EchoXpert. We onderscheiden ons van andere opleidingen door de kleinschaligheid (max 16 deelnemers per lesjaar!) én de focus op praktijktraining. Met behulp van ervaren praktijktrainers leiden we je op tot een hoog niveau basis-echoscopist. Als je bent afgestudeerd bij EchoXpert Academy ben je in staat om met zelfvertrouwen en volledig zelfstandig een echospreekuur te draaien. Bovendien ben je met je diploma en jouw unieke REXAC nummer automatisch lid van onze community met alle voordelen van dien!.

Over de opleiding

Opzet van de opleiding

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 18 lesdagen en 2 examen dagen in een periode van 11 maanden. De lesdagen worden georganiseerd op de locatie van EchoXpert in Amsterdam Osdorp. De lesdagen bestaan uit theorieblokken aangevuld met een aantal praktijksessies. Er zijn per sessie maximaal 4 studenten per echoapparaat, begeleid door een docent.

 

Gedurende de gehele opleiding zal zowel tijdens de theorie- als praktijklessen ‘droog geoefend’ worden met oefenprobes en ‘fantomen’. Deze worden ter beschikking gesteld door de opleiding.

 

De deelnemers dienen tijdens de opleiding 2 dagdelen/week stage te lopen. Zonder geschikte stageplaats is deelname aan de opleiding niet mogelijk. Echoxpert heeft contact met diverse stageplaatsen in Nederland en probeert actief mee te zoeken als je dit wenst, maar er is geen garantie dat dit in jouw eigen regio lukt. Je kunt ook je eigen stageplek regelen.

Voorwaarde voor de stageplaats is dat de stagebegeleider de training ‘US-clock methode voor praktijkbegeleiders’ volgt (duur; een dagdeel mét accreditatiepunten BEN/KNOV). Reden hiervoor is dat EchoXpert goed contact en afstemming wil bevorderen tussen de opleiding en de stagebegeleiders over de wijze van opleiden in de praktijk. Er zal gedurende de opleiding regelmatig contact zijn tussen de opleiding en de stagebegeleiders.

Leerdoelen

Leerdoelen

Aan het einde van de opleiding ben je als deelnemer in staat om op basis van het echobeeld te bedenken welke handelingen je moet doen om het gewenste vlak te verkrijgen. Daarnaast krijg je inzicht in de beperkingen van het echoscopisch onderzoek. Na afronding van de opleiding heb je voldoende theoretische- en praktische kennis over de beeldvorming, fysica, fysiologie en pathologie in alle fases van de zwangerschap. Daarnaast is er aandacht voor de sociale, ethische, juridische aspecten die relevant zijn bij het uitvoeren van echoscopisch onderzoek. Je bent in staat zelfstandig de volgende echo’s te verrichten volgens de geldende landelijke richtlijnen en protocollen.

1e trimester:    

 • Vitaliteitsecho;
 • Vaststellen IUG/EUG, eenling/meerling graviditeit en chorioniciteit
 • Termijnbepaling

 

2e /3e trimester:

 • Biometrie (BPD, HC, TCD, AC, FL)
 • Ligging, placentalokalisatie, vruchtwater meting

 

Gynaecologie:

 • Basis gynaecologische echoscopie
 • Abdominale en vaginale echoscopie
Inhoud van de opleiding

Inhoud van de opleiding

De volgende onderwerpen zullen tenminste aan bod komen tijdens de opleiding:

 • Basisprincipe ‘ultrasound clock’
 • Echofysica in theorie en praktijk
 • Apparatuur en instellingen
 • Anatomie en pathologie
 • Embryologie
 • ‘Probe controle’ bij verschillende zwangerschapstermijnen en maternale habitus,
 • Vaginale termijnecho < 10 weken
 • Abdominale termijnecho > 10 weken
 • Menstruele cyclus
 • EUG
 • Beeldvorming uterus en ovaria
 • Vlakherkenning
 • Biometrie
 • Vruchtwater, placenta en navelstreng
 • Ligging
 • Pathologie & beeldherkenning eerste trimester
 • Pathologie & beeldherkenning tweede/derde trimester
 • Miskraam en beeldherkenning
 • Landelijke kwaliteitseisen
 • Logboek termijnecho
 • Logboek biometrie
 • Verslaglegging / beschrijving echoscopische beelden
Lesmateriaal

Lesmateriaal

De deelnemers ontvangen lesmateriaal van EchoXpert Academy. Daarnaast dienen de deelnemers het leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ van Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508 en het boek ‘Obstetric and Gynaecological Ultrasound-how, why and when’ van Chudleigh et al. 2017,  ISBN 9780702031700 aan te schaffen.

Afronding opleiding

Afronding opleiding

De opleiding wordt afgesloten met praktijk examens. Om deel te nemen aan de praktijkexamens dienen de volgende onderdelen te zijn afgerond en als voldoende te zijn beoordeeld:

 • Theorie examens
 • Stage verrichtingen en stage beoordeling
 • Portfolio

Indien de opleiding met goed gevolg is afgerond, kunnen verloskundigen zich registreren in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).

Lesdagen 2022 (groep A en B)

LESDAGEN 2022 (onder voorbehoud)

2022 Groep A (start januari 2022)

 • Donderdag 20 januari        * Donderdag 1 september
 • Donderdag 3 februari         * Donderdag 15 september
 • Donderdag 17 februari       * Donderdag 29 september
 • Donderdag 10 maart          * Donderdag 13 oktober
 • Donderdag 24 maart          * Donderdag 27 oktober
 • Donderdag 7 april               * Donderdag 10 november
 • Donderdag 28 april             * Praktijkexamens:
 • Donderdag 19 mei                  16, 17, 23, 30 november
 • Donderdag 9 juni                 * Herexamens:
 • Donderdag 23 juni                  4, 10, 11 januari 2023
 • Donderdag 7 juli

Diploma uitreiking 19 januari 2023

2022 Groep B (start mei 2022)

 • Donderdag 12 mei         2023
 • Donderdag 2 juni          * Donderdag 12 jan
 • Donderdag 16 juni        * Donderdag 26 jan
 • Donderdag 30 juni        * Donderdag 9 feb
 • Donderdag 8 sept          * Donderdag 23 feb
 • Donderdag 22 sept        * Donderdag 9 maart
 • Donderdag 6 okt            * Donderdag 23 maart
 • Donderdag 25 okt          * Praktijkexamens:
 • Donderdag 3 nov              29 maart & 5, 12 april
 • Donderdag 17 nov          * Herexamens:
 • Donderdag 1 dec                10, 17 en 24 mei
 • Donderdag 15 dec

Diploma uitreiking juni 2023

Lesdagen 2023 (nog niet bekend)

LESDAGEN 2023 (niet bekend)

2023

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor verloskundigen, verpleegkundigen en echolaboranten. Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een HBO-diploma in de (para)medische sector.

Maar bovenal kies je voor EchoXpert als je gemotiveerd bent en je je maximaal wilt inzetten om de echoscopie zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. We verwachten betrokkenheid en enthousiasme van onze cursisten. Omdat dat je in een kleine groep leert en oefent is het van belang dat iedere deelnemer hier hetzelfde in staat.

Bij aanvang van de inschrijfprocedure ontvang je de studiegids. We raden je aan om deze met aandacht door te nemen en o.a. te kijken naar de studiebelasting, zodat je ruim van te voren weet waar je aan toe bent. De ervaring leert dat je voldoende tijd moet inplannen voor de studie en de stages. Hou hier s.v.p. rekening mee!

 

Inschrijving en kosten

Inschrijving en kosten van EchoXpert basisopleiding

Prijzen cursusjaar

Kosten EchoXpert basisopleiding prenatale echoscopie (onder voorbehoud):   € 3750  (BTW vrij tarief)

Stagevergoeding*:   2022: 75€/dagdeel, in overleg met praktijkadres

* voor de 2 dagdelen per week stage dient de deelnemer de stagevergoeding en betalingsafspraken met het praktijkadres af te stemmen. Stagekosten vallen buiten de kosten van de opleiding en komen als extra kosten bovenop de kosten van de basisopleiding!

 

Aanmelding 2022/2023

Aanmelding voor inschrijving 2022 én 2023 is gesloten!!

Medio april 2022 wordt de selectie bekendgemaakt voor degenen die zich hebben ingeschreven voor lesjaar 2023.  Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Hierna volgt er een telefonische intake.

Bij gebleken geschiktheid ontvang je de overeenkomst levering van diensten welke binnen 4 weken ondertekend geretourneerd dient te zijn. Bij ontvangst van de getekende overeenkomst door Echoxpert is de inschrijving definitief.

 

Betaling en algemene voorwaarden

De deelnemer ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding de factuur. De voorwaarden van betaling staan vermeld in de algemene voorwaarden basisopleiding onderaan deze pagina.

Reviews
Lege sectie. Pas de pagina aan om hier inhoud toe te voegen.

Het gericht vinden van de juiste vlakken, ‘de probe-controle’ is de basis voor iedere echoscopist!

Inschrijving 2023 tot nader order gesloten.

Vanwege het grote aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor het lesjaar 2023. Wil je op de hoogte blijven van inschrijfmogelijkheden en nieuws betreft Echoxpert Academy? meld je dan aan voor de nieuwsbrief of bezoek regelmatig deze site.

Aanmeldingsformulier

 • Let op: dit is geen definitieve inschrijving! U ontvangt na deze aanmelding een inschrijvingsformulier per mail
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de laatste ontwikkelingen op echogebied, interessante artikelen en het aanbod van onze trainingen, theoretische bijscholingen en casuïstiekbesprekingen.

Ben je geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Meld je hier aan.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.