Algemene voorwaarden Echocentrum

Bij EchoXpert kun je terecht voor medische echo’s en echo’s op eigen verzoek. Wij adviseren je om de informatie op deze website volledig door te lezen voordat je een afspraak maakt voor een echo.

Medische echo’s
Voor het laten maken van een medische echo is er een verwijzing nodig van je verloskundige of arts. De zorgverzekeraar vergoedt alleen (een deel van) die echo’s waarvoor een medische indicatie bestaat (zie tarieven). De bijzonderheden die tijdens de echo worden gezien aan de placenta, baarmoeder of het kind worden altijd gemeld aan je verloskundige of arts. Wij vinden het belangrijk om te benadrukken dat als er geen bijzonderheden worden gezien tijdens een medische echo, dit géén garantie is op een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn voor de geboorte op te sporen en sommige afwijkingen kunnen niet (goed)zichtbaar zijn op het echobeeld.
Echo’s op eigen verzoek

Echo’s die je op eigen verzoek laat uitvoeren, worden niet vergoed door de zorgverzekeraar, omdat het doel van de echo niet medisch-diagnostisch is. Voor echo’s op eigen verzoek gelden de volgende bepalingen:

 • Er wordt niet concreet gezocht naar afwijkingen bij moeder of kind.
 • Bij deze echo’s wordt geen medische beoordeling gedaan of medisch advies gegeven. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na het echoconsult, mag worden uitgelegd als medische beoordeling.
 • Indien de echoscopiste wel een afwijking ziet of vermoedt, zal zij dit met je bespreken en je verloskundige of arts inlichten.
 • Indien er een afwijking niet wordt gezien, is EchoXpert of de echoscopiste op geen enkele wijze aansprakelijk.
 • Er wordt geen garantie gegeven op geslachtsbepalingen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afgegeven beoordeling en dus wordt ook geen aansprakelijkheid dienaangaande aanvaard.
Algemene bepalingen
 • Legitimatie en verzekeringsbewijs meenemen
 • Er wordt geen garantie gegeven over de beeldkwaliteit: De ligging van het kind in de baarmoeder, de ligging van de moederkoek (placenta), de hoeveelheid vruchtwater en een gevorderde zwangerschapstermijn kan de beeldvorming ongunstig beïnvloeden. Ook de dikte van de buikwand heeft effect op kwaliteit van de beelden. Bij een hogere BMI is de beeldvorming over het algemeen meer beperkt.
 • De volledige medische verantwoordelijkheid voor jouw zwangerschap berust bij jouw verloskundige en /of arts. Er is dus op geen enkele wijze sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW.
 • Als je foto’s, of een usb stick meekrijgt, staan hier naast de beelden van de echo, ook andere privacy gevoelige gegevens op. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden.
 • In geval van verhindering de afspraak uiterlijk 24 van tevoren afzeggen. Indien je niet tijdig afzegt, brengt EchoXpert €37,50 euro kosten in rekening.
 • Indien je dusdanig laat arriveert waardoor het echo-onderzoek niet of niet volledig meer kan worden uitgevoerd brengt Echoxpert €37,50 in rekening.
 • Filmen in de echokamer altijd in overleg met de echoscopist. Maximaal 2 begeleiders mee in de echokamer.
Privacy
 • Iedere zwangere vrouw die deelneemt aan prenatale screening en dus kiest voor de combinatietest en / of 20 wekenecho, geeft impliciet toestemming voor het gebruik van haar gegevens voor de evaluatie van het screeningsprogramma. Hier vind je meer informatie over privacy rond prenatale screening.BevolkingsonderzoekIn Nederland valt prenatale screening onder Bevolkingsonderzoek. Er zijn 8 regionale centra voor prenatale screening die een vergunning hebben op het uitvoeren van prenatale screening. Ook zijn deze 8 centra verantwoordelijk zijn voor de kwaliteitsborging in hun regio. Alle zorgverleners die betrokken zijn bij prenatale screening (counseling, combinatietest en 20 wekenecho) dienen te voldoen aan de landelijk opgestelde kwaliteitseisen.PeridosIedere zwangere vrouw die deelneemt aan prenatale screening en dus kiest voor de combinatietest en / of het Structureel Echoscopisch Onderzoek, geeft impliciet toestemming voor het gebruik van haar gegevens voor de evaluatie van het screeningsprogramma. De gegevens over het beloop van de zwangerschap worden opgenomen in een landelijke database Peridos. Dit systeem voldoet aan strenge veiligheidseisen. Alleen de zorgaanbieders die betrokken zijn in de zwangerschap hebben toegang tot deze gegevens in Peridos. Voor de landelijke evaluatie en de regionale kwaliteitsborging worden alleen geanonimiseerde data gebruikt en dus zijn de data niet te herleiden naar jou of jouw kind.

  Als je niet wilt dat jouw gegevens worden opgenomen in de landelijke database Peridos, laat dit ons dan weten. Uiteraard heeft dit geen enkele consequentie voor de zorg die je ontvangt vóór, tijdens of na de uitvoering van prenatale screening. Ook na de geboorte van je kind, kun je alsnog dit verzoek doen. Op de website van het RIVM vind je meer informatie over privacy rond prenatale screening.

  Gebruik beelden

  EchoXpert is naast echocentrum ook een trainingscentrum. Wij geven hands-on trainingen aan collega’s ter verbetering van hun echovaardigheden. Tijdens de trainingen tonen we ook echobeelden. We gebruiken hiervoor ook echobeelden van de cliënten die bij EchoXpert voor echo komen. Uiteraard worden deze beelden geanonimiseerd gebruikt en zijn dus niet herleidbaar tot de individuele cliënt. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van geanonimiseerde beelden voor trainingsdoeleinden, kun je dit aangeven bij EchoXpert. Wij noteren dit in jouw dossier.