3.3 Zwangerschapsdatering en Vitaliteitsecho [smartslider3 slider=4] 5.1 Embryologie [smartslider3 slider=7] 5.2 Echo vs embryologie [smartslider3 slider=30] 6.2 Niet intacte zwangerschappen en pathologie [smartslider3 slider=35] 6.5 Beeldherkenning in het 1e trimester [smartslider3 slider=14] 6.3 Echo indicaties bevindingen beleid 1e trimester [smartslider3 slider=16] 7.1 Meerlingen [smartslider3 slider=36] 8.2 Casuïstiek Zwangerschapsdatering en Vitaliteit [smartslider3 slider=31] ...

3.1 Anatomie, caput, thorax en abdomen [smartslider3 slider=27] 4.3 Cervix en Echoscopie [smartslider3 slider=28] 11.1 Placenta, navelstreng, vliezen en vruchtwater [smartslider3 slider=38] 11.3 Echo indicaties [smartslider3 slider=39] 13.1 Beeldherkenning 3e trimester [smartslider3 slider=41] 14.1 Prenatale screening en diagnostiek [smartslider3 slider=42] 15.3 Hart en circulatie [smartslider3 slider=43] 15.2 IUGR en Doppler [smartslider3 slider=44] ...

NVOG Datering van de zwangerschap (aug 2018) NVOG protocol Foetale Biometrie (aug 2018) NVOG Bloedverlies in de tweede helft zwangerschap NVOG Modus partus bij placenta praevia marginalis NVOG richtlijn Foetale Groeirestrictie Stroomdiagram leidraad placenta-en navelstrengproblematiek NVOG Foetale echoscopie NVOG Leidraad indicatiestelling Prenatale Diagnostiek Overig AFI-tabel Moore Medcalc Links naar de NVOG website De NVOG heeft landelijke richtlijnen...

4.2 Gynaecologie en Echoscopie: vlakken normaalbeeld [smartslider3 slider=9] 8.1 Menstruele cyclus, cyclusstoornissen & anticonceptie [smartslider3 slider=8] 9.2 Gynaecologische pathologie uterus, tubae, ovaria [smartslider3 slider=11] 9.3 Gynaecologie; verslaglegging [smartslider3 slider=37] ...

U kunt hier het benodigde cursusmateriaal in PDF formaat downloaden. Handleiding portfolio Verrichtingenformulier 1e trimester echo's Verrichtingenformulier 2e 3e trimester echo's Evaluatieformulier periode 1 Evaluatieformulier periode 2 Format logboek leeg Checklist items logboek 2021 Beoordelingsformulier logboeken Voorbeeldlogboek [smartslider3 slider=18] Introductie [smartslider3 slider="32"] ...