EchoXpert Academy logo in raam

Welkom bij EchoXpert Academy!

Per 31 januari 2019 is EchoXpert Academy van start gegaan met een nieuwe basisopleiding prenatale echoscopie op locatie van EchoXpert te Amsterdam. Het betreft een opleiding voor 1e trimester echoscopie en biometrie. Centraal in deze opleiding staat het aanleren van de echo-basisvaardigheden. Hoe zorg je ervoor dat je te allen tijde weet hoe je het correcte vlak in beeld krijgt en de metingen correct kunnen worden uitgevoerd? We maken hierbij gebruik van het ‘around the clock’ principe, een lesmethode die door EchoXpert is ontwikkeld voor het systematisch verkrijgen van de juiste vlakken. Deze lesmethode is de pijler van onze opleiding. De lessen zijn verdeeld in een theoretisch deel en een hands-on deel.

de 3 pijlers van de opleiding

Praktijk onderwijs

Elke lesdag zijn er hands-on sessies. Vervolgens kunnen de aangeleerde skills worden toegepast en verfijnd tijdens de stages. Echoxpert onderhoudt nauw contact met de stagebegeiders

Unieke lesmethode

De basis ligt bij het navigeren. Er wordt consequent gewerkt met de 'ultrasound clock'. Deze methode is ontwikkeld door EchoXpert.

Individuele aandacht

Doordat er wordt lesgegeven in een kleine groep is er genoeg tijd om individuele echovaardigheden te oefenen en jou als cursist te motiveren.

Visie

Echoscopie is doen, kwaliteit is sámen doen!’ is het motto van EchoXpert. We onderscheiden ons van andere opleidingen door de kleinschaligheid (max 16 deelnemers per lesjaar!) en de focus op praktijktraining tijdens de lessen. Onze ervaring als stage adres en hands-on trainingscentrum is dat veel zorgverleners die prenatale echo’s maken, onvoldoende de praktische basis beheersen van de echoscopie. Deze basis leer je bij ons en breng je vervolgens in praktijk tijdens de stages. Het gericht vinden van de juiste vlakken, ‘de probe-controle’ is de basis voor iedere echoscopist!

Over de opleiding

Opzet van de opleiding

Opzet van de opleiding

De opleiding bestaat uit 18 lesdagen en 2 examen dagen in de periode januari tot en met eind november (10 maanden). De lesdagen worden georganiseerd op de locatie van EchoXpert in Amsterdam. Over het algemeen bestaat een lesdag uit een theoriedeel in de ochtend en hands-on sessies in de middag met maximaal 4 deelnemers per echoapparaat, begeleid door een docent.

 

Gedurende de gehele opleiding zal zowel tijdens de theorie- als praktijklessen ‘droog geoefend’ worden met oefenprobes en ‘fantomen’. Deze worden ter beschikking gesteld door de opleiding.

 

De deelnemers dienen tijdens de opleiding 2 dagdelen/week stage te lopen. De opleiding zal stageadressen regelen. Reden hiervoor is dat EchoXpert goede afstemming wil tussen de opleiding en de stagebegeleiders over de wijze van opleiden in de praktijk. Er zal gedurende de opleiding nauw contact zijn tussen de opleiding en de stagebegeleiders. Voorafgaand aan de stages zullen zij ook door EchoXpert worden onderwezen in de ‘ultrasound clock method’ en zijn ze op de hoogte van het opleidingsprogramma en het behalen van de praktijkdoelen die worden gesteld.

Leerdoelen

Leerdoelen

Aan het einde van de opleiding ben je als deelnemer in staat om op basis van het echobeeld te bedenken welke handelingen je moet doen om het gewenste vlak te verkrijgen. Daarnaast krijg je inzicht in de beperkingen van het echoscopisch onderzoek. Na afronding van de opleiding heb je voldoende theoretische- en praktische kennis over de beeldvorming, fysica, fysiologie en pathologie in alle fases van de zwangerschap. Daarnaast is er aandacht voor de sociale, ethische, juridische aspecten die relevant zijn bij het uitvoeren van echoscopisch onderzoek. Je bent in staat zelfstandig de volgende echo’s te verrichten volgens de geldende landelijke richtlijnen en protocollen.

1e trimester:    

 • Vitaliteitsecho;
 • Vaststellen IUG/EUG, eenling/meerling graviditeit en chorioniciteit
 • Termijnbepaling

 

2e /3e trimester:

 • Biometrie (BPD, HC, TCD, AC, FL)
 • Ligging, placentalokalisatie, vruchtwater meting

 

Gynaecologie:

 • Basis gynaecologische echo (abdominaal en vaginaal)
Inhoud van de opleiding

Inhoud van de opleiding

De volgende onderwerpen zullen tenminste aan bod komen tijdens de opleiding:

 • Basisprincipe ‘ultrasound clock’
 • Echofysica in theorie en praktijk
 • Anatomie en pathologie
 • ‘Probe controle’ bij verschillende zwangerschapstermijnen en maternale habitus,
 • TE vroeg < 10 weken
 • TE laat > 10 weken
 • Menstruele cyclus
 • EUG
 • Beeldvorming uterus en ovaria
 • Miskraam en beeldvorming
 • Biometrie
 • Vruchtwater, placenta en navelstreng
 • Ligging
 • Pathologie & beeldherkenning eerste trimester
 • Pathologie & beeldherkenning tweede/derde trimester
 • Landelijke kwaliteitseisen
 • Logboek TE
 • Logboek biometrie
 • Verslaglegging / beschrijving echoscopische beelden
 • Uitleg studie-opdracht
Lesmateriaal

Lesmateriaal

De deelnemers ontvangen lesmateriaal van EchoXpert Academy. Daarnaast dienen de deelnemers het leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ van Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508 en het boek ‘Obstetric and Gynaecological Ultrasound-how, why and when’ van Chudleigh et al. 2017,  ISBN 9780702031700 aan te schaffen.

Afronding opleiding

Afronding opleiding

De opleiding wordt afgesloten met theorie en praktijk examens. Daarnaast wegen de stagebeoordeling en het portfolio mee in de eindbeoordeling.

Indien de opleiding met goed gevolg is afgerond, kunnen verloskundigen zich registreren in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).

Lesdagen 2020

LESDAGEN 2020

2020

 • Donderdag 30 januari 2020
 • Donderdag 13 februari 2020
 • Donderdag 27 februari 2020
 • Donderdag 12 maart 2020
 • Donderdag 26 maart 2020
 • Donderdag 9 april 2020
 • Donderdag 23 april 2020
 • Donderdag 14 mei 2020
 • Donderdag 28 mei 2020
 • Donderdag 4 juni 2020
 • Donderdag 18 juni 2020
 • Donderdag 2 juli 2020
 • Donderdag 3 september 2020
 • Donderdag 17 september 2020
 • Donderdag 1 oktober 2020
 • Donderdag 15 oktober 2020
 • Donderdag 29 oktober 2020
 • Donderdag 12 november 2020
 • Praktijkexamens op 19, 24 en 26 november 2020
 • Herexamens praktijk op 7 januari 2021
 • Diploma uitreiking op 21 januari 2021
Lesdagen 2021

LESDAGEN 2021 onder voorbehoud (opleiding zit vol, geen inschrijving voor 2021 meer mogelijk)

2021

 • Donderdag 21 januari 2021
 • Donderdag 04 februari 2021
 • Donderdag 18 februari 2021
 • Donderdag 11 maart 2021
 • Donderdag 25 maart 2021
 • Donderdag 8 april 2021
 • Donderdag 22 april 2021
 • Donderdag 20 mei 2021
 • Donderdag 27 mei 2021
 • Donderdag 10 juni 2021
 • Donderdag 24 juni 2021
 • Donderdag 8 juli 2021
 • Donderdag 2 september 2021
 • Donderdag 16 september 2021
 • Donderdag 30 september 2021
 • Donderdag 14 oktober 2021
 • Donderdag 28 oktober 2021
 • Donderdag 11 november 2021
 • Praktijkexamens op 18, 23 en 25 november 2021
 • Herexamens praktijk op 6 januari 2022
 • Diploma uitreiking op 20 januari 2022
Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor verloskundigen, verpleegkundigen en echolaboranten. Als deelnemer dient u in het bezit te zijn van een HBO-diploma in de (para)medische sector.

Maar bovenal kies je voor EchoXpert als je gemotiveerd bent en je je maximaal wilt inzetten om de echoscopie zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. We verwachten betrokkenheid en enthousiasme van onze cursisten. Omdat dat je in een kleine groep leert en oefent is het van belang dat iedere deelnemer hier hetzelfde in staat.

Bij aanvang van de inschrijfprocedure ontvang je de studiegids. We raden je aan om deze met aandacht door te nemen en o.a. te kijken naar de studiebelasting, zodat je ruim van te voren weet waar je aan toe bent. De ervaring leert dat je voldoende tijd moet inplannen voor de studie en de stages. Hou hier s.v.p. rekening mee!

 

Inschrijving en kosten

Inschrijving en kosten van EchoXpert basisopleiding

Prijzen cursusjaar 2021 

Aanmelding en inschrijving voor het lesjaar 2021 is gesloten! Er zijn geen plaatsen meer vrij.

EchoXpert basisopleiding prenatale echoscopie:   € 3750  (BTW vrij tarief)

Stagevergoeding*:   2021: 75€/dagdeel, in overleg met praktijkadres

* voor de 2 dagdelen per week stage dient de deelnemer de stagevergoeding en betalingsafspraken met het praktijkadres af te stemmen. Stagekosten vallen buiten de kosten van de opleiding en zijn dus extra!

 

Aanmelding 2022

Aanmelding voor inschrijving 2022 kan via onderstaand formulier. Medio april 2021 ontvangen alle aangemelde kandidaten het inschrijfformulier Basisopleiding Prenatale Echoscopie per mail. Deze dient volledig ingevuld geretourneerd te worden naar academy@echoxpert.nl of per post naar EchoXpert Academy, Oeverpad 300, 1068PJ te Amsterdam.

NB Na ontvangst van het inschrijformulier wordt een kort intakegesprek gepland. Inschrijving is definitief nadat EchoXpert de ondertekende overeenkomst heeft ontvangen.

 

Betaling en algemene voorwaarden

De deelnemer ontvangt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de opleiding de factuur. De voorwaarden van betaling staan vermeld in de algemene voorwaarden basisopleiding onderaan deze pagina. De algemene voorwaarden worden als bijlage meegezonden met het inschrijfformulier.

Het gericht vinden van de juiste vlakken, ‘de probe-controle’ is de basis voor iedere echoscopist!

Meld je hier aan voor de opleiding 2022

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in als je interesse hebt om de opleiding te volgen of meer informatie aan te vragen.

Aanmeldingsformulier

 • Let op: dit is geen definitieve inschrijving! U ontvangt na deze aanmelding een inschrijvingsformulier per mail
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.