EchoXpert Academy logo in raam

Welkom bij EchoXpert Academy!

Volg de basisopleiding prenatale echoscopie bij EchoXpert Academy! Hier word je opgeleid voor 1e trimester echoscopie en biometrie. Centraal staat het aanleren van de echo-basisvaardigheden met de ‘ultrasound clock methode’®. Deze methode is door Echoxpert ontwikkeld om op een systematische manier de juiste biometrie-vlakken te verkrijgen. Hierdoor worden de biometrie metingen correct en nauwkeurig uitgevoerd.  Het onderwijs bestaat uit theorie lessen én meerdere praktijksessies onder begeleiding van onze docenten.

de 3 pijlers van de opleiding

Praktijk onderwijs

De opleiding verzorgt meerdere praktijksessies om de studenten de basisvaardigheden aan te leren. De aangeleerde skills kunnen worden toegepast en verfijnd tijdens de stages. Echoxpert onderhoudt nauw contact met de stagebegeiders

Unieke lesmethode

De basis ligt bij het navigeren met de tranducer. Er wordt consequent gewerkt met de 'ultrasound clock'. Deze methode is ontwikkeld door EchoXpert.

Individuele aandacht

Je krijgt les in een kleine groep en er is genoeg tijd om individuele echovaardigheden te oefenen en jou als cursist te begeleiden en te motiveren.

Visie

Echoscopie is doen, kwaliteit is sámen doen!’ is het motto van EchoXpert. We onderscheiden ons van andere opleidingen door de kleinschaligheid (max 16 deelnemers per lesjaar!) én de focus op praktijktraining. Met behulp van ervaren praktijktrainers leiden we je op tot een hoog niveau basis-echoscopist. Als je bent afgestudeerd bij EchoXpert Academy ben je in staat om met zelfvertrouwen en volledig zelfstandig een echospreekuur te draaien. Bovendien ben je met je diploma en jouw unieke REXAC nummer automatisch lid van onze community met alle voordelen van dien!

Over de opleiding

Opzet

Lesdagen, stage en studiebelasting

Lesdagen

De opleiding bestaat uit 17 lesdagen en 2 examendagen in een periode van 1 jaar. Een lesdag vindt plaats op de locatie Oeverpad 300 in Amsterdam van 9.30u tot 16.30u. Als aanvulling op de lesdagen wordt er 1 dagdeel simulatieonderwijs  in samenwerking met het  METS center te Bilthoven én 1 dagdeel embryologiepracticum  in het UMC Amsterdam georganiseerd.

Een standaard lesdag bestaat in de ochtend uit theorie onderwijs in de middag aangevuld met praktijksessies in de echokamers met (zwangere) modellen. Per echosessie zijn er maximaal 4 studenten per echoapparaat, begeleid door een docent.

 

Gedurende de gehele opleiding zal zowel tijdens de theorie- als praktijklessen ‘droog geoefend’ worden met oefenprobes en ‘fantomen’. Deze worden ter beschikking gesteld door de opleiding.

 

Stage

De deelnemers dienen tijdens de opleiding 2 dagdelen/week stage te lopen. Zonder geschikte stageplaats is deelname aan de opleiding niet mogelijk. Echoxpert heeft contact met diverse stageplaatsen in Nederland en probeert actief mee te zoeken als je dit wenst, maar er is geen garantie dat dit in jouw eigen regio lukt. Je kunt ook je eigen stageplek regelen.

Voorwaarde voor de stageplaats is dat de stagebegeleider de training ‘US-clock methode voor praktijkbegeleiders’ volgt (duur; een dagdeel mét accreditatiepunten BEN/KNOV). Reden hiervoor is dat EchoXpert goed contact en afstemming wil bevorderen tussen de opleiding en de stagebegeleiders over de wijze van opleiden in de praktijk. Er zal gedurende de opleiding regelmatig contact zijn tussen de opleiding en de stagebegeleiders.

 

Studiebelasting

De totale studiebelasting bedraagt 534 uur; 126 contacturen, 120 uur zelfstudie en 288 uur stage.

Doel

Doel van de opleiding

Als afgestudeerde aan de Echoxpert Academy ben je in staat om zelfstandig en met vertrouwen termijnecho’s en diagnostische echo’s te verrichten volgens de geldende landelijke richtlijnen en protocollen. Je hebt inzicht in de beperkingen van het echoscopisch onderzoek en je kunt op basis van het echobeeld bedenken welke handelingen je moet uitvoeren om in de gewenste vlakken te komen en deze te corrigeren. Na afronding van de opleiding heb je voldoende theoretische- en praktische kennis over de beeldvorming, fysica, fysiologie en pathologie in alle fases van de zwangerschap. Ook heb je aandacht voor de sociale, ethische, juridische aspecten die relevant zijn bij het uitvoeren van echoscopisch onderzoek.

Voor wie is deze opleiding?

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Als je aan de opleiding wilt deelnemen dien je in het bezit te zijn van een HBO-diploma in de (para)medische sector.

Je kiest voor EchoXpert als je gemotiveerd bent en je je maximaal wilt inzetten om de echoscopie zo goed mogelijk onder de knie te krijgen. We verwachten betrokkenheid en enthousiasme van onze cursisten. Omdat dat je in een kleine groep leert en oefent is het van belang dat iedere cursist hier hetzelfde in staat.

Bij aanvang van de inschrijfprocedure ontvang je de studiegids. We raden je aan om deze met aandacht door te nemen en o.a. te kijken naar de studiebelasting, zodat je ruim van te voren weet waar je aan toe bent. De ervaring leert dat deze studie veel tijd en aandacht vergt van een cursist! Zorg dat je gedurende het lesjaarvoldoende tijd inplant voor de studie en de stages. Hou hier s.v.p. rekening mee!

Inhoud

Inhoud van de opleiding

De volgende onderwerpen zullen tenminste aan bod komen tijdens de opleiding:

  • Basisprincipe ‘ultrasound clock’
  • Echofysica in theorie en praktijk
  • Apparatuur en instellingen
  • Anatomie en pathologie
  • Embryologie
  • ‘Probe controle’ bij verschillende zwangerschapstermijnen en maternale habitus,
  • Vaginale termijnecho < 10 weken
  • Abdominale termijnecho > 10 weken
  • Menstruele cyclus
  • EUG
  • Beeldvorming uterus en ovaria
  • Vlakherkenning
  • Biometrie
  • Vruchtwater, placenta en navelstreng
  • Ligging
  • Pathologie & beeldherkenning eerste trimester
  • Pathologie & beeldherkenning tweede/derde trimester
  • Miskraam en beeldherkenning
  • Landelijke kwaliteitseisen
  • Logboek termijnecho
  • Logboek biometrie
  • Verslaglegging / beschrijving echoscopische beelden

Lesmateriaal

Lesmateriaal

De deelnemers ontvangen lesmateriaal van EchoXpert Academy. Daarnaast dienen de deelnemers het leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ van Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508 en het boek ‘Obstetric and Gynaecological Ultrasound-how, why and when’ van Chudleigh et al. 2017,  ISBN 9780702031700 aan te schaffen.

Afronding

Afronding van de opleiding

De opleiding wordt afgesloten met praktijkexamens. Om deel te nemen aan de praktijkexamens dienen de volgende onderdelen te zijn afgerond en als voldoende te zijn beoordeeld:

 • Theorie examens
 • Stage verrichtingen en stage beoordeling
 • Portfolio

Indien de opleiding met goed gevolg is afgerond, kunnen verloskundigen zich registreren in het kwaliteitsregister van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) en de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN).

Lesdagen

Lesdagen

Lesdagenplanning staat vermeld in de leeromgeving voor studenten.

Inschrijving en kosten

Inschrijving en kosten

Prijzen cursusjaar

Kosten EchoXpert basisopleiding prenatale echoscopie 12 maanden: € 4075  (BTW vrij tarief, kosten onder voorbehoud).

Niet inbegrepen:

 • Stagevergoeding*:   2024: ca 75€/dagdeel, in overleg met stagepraktijk
 • Kosten extra herkansing: 250€
 • Verlengingskosten (6 maanden): 500€
 • Kosten uitgesteld examen: 250€
 • Kosten inschrijving als examenkandidaat €1500

* voor de 2 dagdelen per week stage dient de deelnemer de stagevergoeding en betalingsafspraken met het praktijkadres af te stemmen. Stagekosten vallen buiten de kosten van de opleiding en komen als extra kosten bovenop de kosten van de basisopleiding!

 

Aanmelding

Medio april wordt de selectie bekendgemaakt voor degenen die zich hebben ingeschreven voor het volgende lesjaar.  Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Hierna volgt er een telefonische intake.

Bij gebleken geschiktheid ontvang je de overeenkomst levering van diensten welke binnen 4 weken ondertekend geretourneerd dient te zijn. Bij ontvangst van de getekende overeenkomst door Echoxpert is de inschrijving definitief.

 

Betaling en algemene voorwaarden

De deelnemer ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding de factuur. De voorwaarden van betaling staan vermeld in de algemene voorwaarden basisopleiding onderaan deze pagina.

STAP subsidie

Tegemoetkoming studiekosten

STAP subsidie

Vanaf 1 maart 2022 is het mogelijk om STAP subsidie aan te vragen als tegemoetkoming in de studiekosten. Als je dit wilt aanvragen kan je dit aanvinken op het inschrijfformulier. Wij mailen je dan een ingevuld aanvraagformulier waarmee je je bij het UWV kan aanmelden voor deze subsidie.

Elke 2 maanden start een nieuwe periode waarin je STAP-budget kunt aanvragen.

Tussen het indienen van je subsidie-aanvraag en de start van de opleiding (1e lesdag) moet minimaal 4 weken en maximaal 3 maanden zitten!! Dus kies het juiste tijdvak en dien de aanvraag direct de 1e dag van het tijdvak in. Dan maak je de meeste kans op het verkrijgen van de STAP subsidie.

Let op: De subsidiepot is beperkt en wordt verdeeld per tijdvak op volgorde van binnenkomst!! Je kunt er dus niet zeker van zijn dat je de subsidie zal ontvangen! Áls je akkoord hebt van het UWV zal de opleiding de subsidie ontvangen en het subsidiebedrag in mindering brengen op je factuur.

Voor meer informatie over STAP subsidie kijk op

www.stapuwv.nl

Reviews

Reviews

tekst

Het gericht vinden van de juiste vlakken, ‘de probe-controle’ is de basis voor iedere echoscopist!

Het gericht vinden van de juiste vlakken, ‘de probe-controle’ is de basis voor iedere echoscopist!

INSCHRIJVING BASISOPLEIDING ECHOXPERT ACADEMY

Je kunt je aanmelden via onderstaande button. Je ontvangt vervolgens een email ter bevestiging van de aanmelding.

Aanmeldingsformulier

 • Let op: dit is geen definitieve inschrijving! U ontvangt na deze aanmelding een inschrijvingsformulier per mail
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de laatste ontwikkelingen op echogebied, interessante artikelen en het aanbod van onze trainingen, theoretische bijscholingen en casuïstiekbesprekingen.

Ben je geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Meld je hier aan.

Let op! Voorkom dat onze nieuwsbrief in uw spam folder terechtkomt. Hoe, dat leest u hier (opent in nieuwe tab).