Gynaecologische echo

Ben je verwezen voor een gynaecologische echo, wil je zelf een gynaecologische echo laten maken of doorloop je een fertiliteitstraject? Op deze pagina vertellen we meer over de verschillende echo’s en wanneer je bij ons terecht kunt.

Hoe wij werken

Verwijzing

Voor een gynaecologische echo kan de behandelaar een verwijzing meegeven of per zorgmail naar Echoxpert sturen. Een echo kan ook op eigen verzoek worden uitgevoerd

Afspraak

Je kunt telefonisch of via het invulformulier op deze website een afspraak maken voor de echo

Het echo onderzoek

Je bent bij ons verzekerd van deskundige zorg en aandacht tijdens en rondom jouw echo. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren echoscopisten.

Uitslag

Het verslag van de echo (inclusief de echobeelden) wordt direct na het onderzoek aan je gemaild of desgewenst meegegeven.

De verschillende soorten echo’s

Gynaecologische echo

Gynaecologische echo

De (huis)arts kan je bij bepaalde klachten doorverwijzen voor een echo van de baarmoeder en de eierstokken; een zogenaamde gynaecologische echo. Deze echo wordt inwendig uitgevoerd. Na afloop van de echo wordt het verslag van het onderzoek meegegeven aan de cliënt of digitaal toegestuurd naar de verwijzende arts.

Bij Echoxpert kan je op werkdagen en bepaalde avonden terecht voor een gynaecologische echo. De verwijzing voor dit onderzoek kan door de arts naar ons worden gemaild per zorgmail óf je neemt deze zelf mee naar de echoafspraak.

De kosten

De gynaecologische echo kost 73,50€ en dient voorafgaand aan het onderzoek te worden betaald.

Gynaecologische echo’s dienen afgerekend te worden d.m.v. een contante of pinbetaling. Binnen de eerstelijns gezondheidszorg, waar EchoXpert onder valt worden deze echo’s niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het overhandigen van een zorgpas en/of een verwijzing van een zorgverlener is hierbij niet verplicht.

Het verslag van het echo onderzoek wordt (indien gewenst) direct na de echo digitaal verzonden naar de verwijzend arts

Fertiliteitsecho; follikelmeting en/of endometriummeting

Fertiliteits echo

Als je zwanger wilt worden en als je een IVF of vruchtbaarheidstraject doorloopt. moeten er regelmatig follikelmetingen en/of endometrium metingen plaatsvinden. Bij echoXpert kun je hiervoor een afspraak maken. Wij proberen met het inplannen van deze echo afspraken de flexibiliteit te bieden die tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen nodig zijn.  Voor deze echo’s kan je op werkdagen bij ons terecht.

De kosten

Een follikelmeting/endometriummeting kost 73,50€ en dient vooraf aan de echo te worden voldaan.

Gynaecologische echo’s dienen afgerekend te worden d.m.v. een contante of pinbetaling. Binnen de eerstelijns gezondheidszorg, waar EchoXpert onder valt worden deze echo’s niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het overhandigen van een zorgpas en/of een verwijzing van een zorgverlener is hierbij niet verplicht.

Het echoverslag wordt (inclusief de echobeelden) direct na het onderzoek digitaal toegestuurd of desgewenst meegegeven.

Spiraal controle

Echo ter controle ligging spiraal

Na de plaatsing van een anticonceptie-spiraal kan er een echo gemaakt worden ter controle van de ligging van het spiraal in de baarmoeder. Deze echo wordt inwendig uitgevoerd. Een spiraal wordt ook wel IUD (intra uterine device) genoemd.

De kosten

De echo spiraalcontrole kost 60,50€ en dient voorafgaand aan het onderzoek te worden betaald.

Gynaecologische echo’s dienen afgerekend te worden d.m.v. een contante of pinbetaling. Binnen de eerstelijns gezondheidszorg, waar EchoXpert onder valt worden deze echo’s niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het overhandigen van een zorgpas en/of een verwijzing van een zorgverlener is hierbij niet verplicht.

De echofoto’s en het echoverslag kunnen op verzoek digitaal aan de verwijzer worden toegezonden. 

Spreekuren

Bij EchoXpert zijn er doordeweeks zowel spreekuren overdag, als in de avonden.

Ben je verhinderd voor een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur voor de afspraak). We plannen dan op korte termijn kosteloos een nieuwe afspraak in. Indien je niet tijdig afmeldt of dusdanig laat dat de echo niet meer uitgevoerd kan worden en /of een nieuwe afspraak nodig is, brengt EchoXpert €37,50 in rekening.

EchoXpert West
EchoXpert Zuid
Maandag09.00-16.30
09.00-20.00
Dinsdag9.00-20.0014.00-20.00
Woensdag09.00-16.0009.00-20.00
Donderdag09.00-17.00
09.00-16.00
Vrijdag09.00-16.3009.00-16.30
ZaterdagGeslotenGesloten
ZondagGeslotenGesloten

Tarieven

Vergoed door zorgverzekeraar

Medische echo
Vergoeding
Vitaliteitsecho€ 44,28
Termijnecho€ 53,14
20 wekenecho eenling
€ 179,27
Diagnostische echo€ 44,28
Plaatsen/verwijderen IUD€ 73,35

Eigen kosten

Eigen verzoek echo
Tarief
vroege echo (6-10 weken)€ 60,50
Geslachtsecho eenling (vanaf 14 weken)
Geslachtsecho tweeling (vanaf 14 weken)
€ 60,50
€ 80.75
Cervixlengte aansluitend aan echo meting€ 12,50
2D echo 15 minuten € 60,50
2D / 3D echo 15 minuten (24-29 weken)€ 73,50
Follikelmeting i.c.m. endometrium meting (fertiliteitstraject)€ 73,50
Gynaecologische echo€ 73,50
IUD controle / endometrium-meting€ 60,50
No show - te laat tarief€ 37,50

Filmen in de echokamer

Bij EchoXpert is filmen in de echokamer alleen toegestaan na overleg met de echoscopiste. Indien je een filmopname wenst te maken, zal zij met je afspreken wat het beste moment is om dit te doen. Meestal is dat aan het einde van het onderzoek. In verband met privacy van de echoscopiste, geldt de afspraak dat de echoscopiste niet in beeld wordt gebracht en dat er geen geluidsopnames mogen worden gemaakt zonder haar uitdrukkelijke toestemming. Mocht je je niet aan deze afspraak houden, dan behoudt de echoscopiste het recht om het onderzoek te beëindigen.