Bij EchoXpert krijg je je echofoto’s en filmpjes digitaal

Hoe werkt het?

 

De echoscopist maakt tijdens het onderzoek een selectie van één of meerdere leuke, herkenbare echobeelden en meestal één kort filmpje. Na het onderzoek ontvang je een sms-/e-mail-bericht met daarin een link naar de server waar jouw foto’s en filmpje zonder persoonsgegevens (geanonimiseerd) zijn opgeslagen. Als je de link opent, wordt er gevraagd naar een wachtwoord. Hier vul je het wachtwoord in dat je van ons per e-mail hebt ontvangen (zie afspraakbevestiging en afspraakherinnering) en je drukt op verify password. Meteen zie je dan jouw foto’s en eventueel een kort filmpje (zonder geluid). Je kunt deze beelden bekijken en/of downloaden op je telefoon of PC.

De link die je per sms of e-mail ontvangt blijft twee maanden geldig, dus zorg dat je voor die tijd de beelden hebt gedownload. Zelf kun je ook de beelden, nadat ze zijn opgeslagen, verwijderen van de server. Aan het eind van het sms-/e-mail-bericht staat een code, een combinatie van vier cijfers en letters. Open sms/email, klik op het icoontje voor het menu, en vul dan bij de optie ‘verwijderen’ de code in. Daarna zijn de beelden verwijderd van de server. De beelden op de server zijn enkel via de link en password te bereiken, dus alleen jij hebt toegang. Uiteraard staat het je vrij de link door te sturen naar anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden.

 

EchoXpert slaat alle beelden van het onderzoek op in de echodatabase. Dus met het verwijderen van de beelden op server, blijven de beelden wel bewaard in onze database. EchoXpert heeft de verplichting echobeelden 20 jaar lang te bewaren.

Receiving your digital ultrasound images

How does it work?

 

During your consult, the ultrasonographer makes a selection of one or more good, recognizable photos and (usually) one short video. These images are stored anonymously, on a Tricefy cloud server. From there they will be sent to your smartphone or email address. You will receive a text message with a link to the server. When you open the link, you will be asked to enter a password.  This password you have already received by the conformation-mail of the appointment. You will then immediately see your photos and (potentially) a short video (without sound!). We highly recommended you to download the images on a computer due to the size of the files.

The link you receive through text message or email will remain valid for two months, so please make sure to download the images before the link expires! You also have the option to erase the files from the server after storing them. The text message you receive will contain a code consisting of four numbers and letters. Open the text message, click the menu icon, then enter the code where it says “Verwijderen”. This will remove the images from the server. The server content can only be reached through your personal link and password, so only you have access. You are of course free to forward the link to anyone of your own choosing, but you are solely responsible for protecting this data from unwanted viewing by third parties.

 

EchoXpert stores all images from the consult in its own database. Removal of images on the cloud server does not remove them from this database. EchoXpert is obligated to keep these images for 20 years.