Zwangere én niet zwangere modellen voor onze trainingen én Academy gezocht!

EchoXpert is sinds 2019 een officieel opleidingsinstituut. Wij hebben onze eigen basisopleiding prenatale echoscopie waar wij mensen opleiden tot echoscopist. Ook geven wij trainingen aan echoscopisten die bij willen scholen om hun kennis/expertise te verbreden.

 

Wij zijn structureel op zoek naar dames die het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan educatie met in ruil daarvoor een gratis (uitgebreide) echo. We hebben modellen nodig in alle fasen van de zwangerschap maar óók (nog) niet zwangere modellen voor de volgende situaties:

 

  • Oefensessies zwangerschapsecho’s tijdens opleidingsdagen (ca 60 min)
  • Oefensessies gynaecologische echo’s (vaginale echo) (max 60 min)
  • Examens (ca 30-45 min)
  • Trainingssessies voor gediplomeerde echoscopisten (ca 60 min)

 

Deze sessies vinden altijd plaats onder begeleiding van een ervaren echoscopist/docent.

 

Om de rust in het praktijklokaal te bewaren mag je als model hierbij max. 1 meerderjarig persoon meenemen. Uiteraard krijg je de foto’s/filmpje mee op print en/of worden ze digitaal naar je telefoon verzonden. Vrouwen die zich opgeven als model voor vaginale echoscopie ontvangen een vergoeding.

 

Aanmelden: Als je je wilt aanmelden als echomodel kun je formulier invullen voor beschikbare dagen/tijden. Houd deze boekingspagina in de gaten want wij zullen deze het hele jaar door aanvullen met nieuwe momenten.

 

Let op: de termijn van je zwangerschap is erg belangrijk voor het onderwerp tijdens een training/lesdag. Meld je dus uitsluitend aan als je voldoet aan de gevraagde zwangerschapstermijn!

 

Na je aanmelding ontvang je een afspraakbevestiging (van Calendly, check ook SPAM-box) en is de afspraak daarmee bij ons ingepland. 48 uur voor aanvang van je afspraak ontvang je een afspraakherinnering.

 

Annuleren: Na bevestiging rekenen we op je komst en vragen we je uitsluitend te annuleren of te verplaatsen bij onverhoopt dringende situaties en minimaal 24 uur voor aanvang.  Afspraak annuleren of verplaatsen is mogelijk via de link in je afspraakbevestiging.

 

Ken jij iemand die het ook leuk vindt haar steentje bij te dragen aan educatie? Je mag de boekingspagina uiteraard doorsturen naar vrienden/bekenden.

 

Voor vragen/onduidelijkheden zijn wij bereikbaar op echomodel@echoxpert.nl

Wanted: pregnant and non pregnant models for our trainings ánd Academy!

EchoXpert is well known as an ultrasound center in Amsterdam. Besides that it is also an official ultrasound training institution. We offer our own ‘Echoxpert academy for basic prenatal ultrasound’ where we train health care professionals to become ultrasound practitioners. We also offer ultrasound training for practitioners who would like to deepen or further expand their knowledge.

 

We are consistently searching for pregnant women who would like to contribute while getting a free (extensive) ultrasound in return. We need not pregnant women AND pregnant  women in alle stages of the pregnancy for the following courses:

 

  • Practice sessions for students of the academy (approx 60 minutes)
  • Practice sessions for gynecologist scans (vaginal scan) (max 60 min)
  • Exams (approx 30-45 minutes)
  • Training-sessions for certified ultrasonographers

 

These sessions always take place under surveillance of an experienced practitioner/teacher and in a small group of max. 4 students. To keep peace in the practice room, you may bring max. 1 person of 18 years or older. You will also receive some nice ultrasound pictures either as a hardcopy or digitally! Women who sign up as models for vaginal ultrasound scans receive compensation.

 

Register: If you want to register as an ultrasound model for an ultrasound scan, you can fill in the form below for available days/times. Keep an eye on the booking page because we will supplement it with new moments throughout the year.

 

Please note: the term of your pregnancy is very important for the subject during a training/teaching day. So only register if you meet the requested pregnancy period!

 

After you register, you will receive an appointment confirmation (from Calendly, also check SPAM box) and the appointment will then be scheduled with us. You will receive an appointment reminder 48 hours before the start of your appointment.

 

Cancellation: After confirmation, we count on your attendance! It is possible to cancel or move but please only do so in the unlikely event of urgent situations and at least 24 hours before the start. You can cancel or move your appointment via the link in your appointment confirmation.

 

Do you know someone who also enjoys contributing to education? You can of course forward the booking page to friends/acquaintances.

 

If you have any questions or concerns, we can be contacted at: echomodel@echoxpert.nl