Zwangeren voor onze trainingen én Academy gezocht!

EchoXpert is sinds 2019 een officieel opleidingsinstituut. Wij hebben onze eigen basisopleiding prenatale echoscopie waar wij mensen opleiden tot echoscopist. Ook geven wij trainingen aan echoscopisten die bij willen scholen om hun kennis/expertise te verbreden.

 

W zijn structureel op zoek naar zwangeren die het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan educatie met in ruil daarvoor een gratis (uitgebreide) echo. We hebben modellen nodig in alle fasen van de zwangerschap maar óók (nog) niet zwangere modellen voor de volgende situaties:

  • Oefensessies tijdens opleidingsdagen (ca 60 min)
  • Examens (ca 30-45 min)
  • Trainingssessies voor gediplomeerde echoscopisten (ca 60 min)

Deze sessies gebeuren altijd onder begeleiding van een ervaren echoscopist/docent. Om de rust in het praktijklokaal te bewaren mag je als model hierbij max. 1 meerderjarig persoon meenemen. Uiteraard krijg je de foto’s mee op print en/of ze worden digitaal;naar je telefoon verzonden.

 

De opleidingsdagen zijn wekelijks op donderdag middagen. De trainingsdagen dagen/tijden verschillen. Examens zijn vaak op woensdagen. Iedere training en opleidingsdag heeft een bepaald onderwerp. Niet iedere termijn binnen de zwangerschap is geschikt voor een bepaald onderwerp, maar de kans is groot dat we je (vrijblijvend) benaderen voor één of meerdere trainingen!

 

De meeste opleidingsdagen en trainingen vinden plaats in onze praktijk in Amsterdam-West aan het Oeverpad 300 (Osdorp). Als je meer informatie wenst kan je ons op werkdagen bellen tussen 9.00-13.00 uur op 020-8208617.

 

Als je je wilt aanmelden als echomodel kun je hier je gegevens invullen. Geef hier s.v.p. ook aan op welke dag(del)en je wel/niet kunt, zo kunnen we je gerichter benaderen. Wij nemen contact met je op zodra we een opleidingsdag/training hebben waar bij we jou graag willen inzetten als zwangere.

We are looking for pregnant women for our trainings ánd Academy!

EchoXpert is well known as an ultrasound center in Amsterdam. Besides that it is also an official ultrasound training institution. We offer our own ‘Echoxpert academy for basic prenatal ultrasound’ where we train health care professionals to become ultrasound practitioners. We also offer ultrasound training for practitioners who would like to deepen or further expand their knowledge.

 

We are consistently searching for pregnant women who would like to contribute while getting a free (extensive) ultrasound in return. We need not pregnant women AND pregnant  women in alle stages of the pregnancy for the following courses:

  • Practice sessions for students of the academy (60 minutes)
  • Exams (30-45 minutes)
  • Training-sessions for certified ultrasonographers

These sessions always take place under surveillance of an experienced practitioner/teacher and in a small group of max. 4 students. To keep peace in the practice room, you may bring max. 1 person of 18 years or older. You will also receive some nice ultrasound pictures either as a hardcopy or digitally!

 

We are looking for pregnant volunteers;
– On Thursdays in the afternoon for our Academy.
– On different weekdays in the morning or afternoon for our trainingsessions and exams.
Every training and academy day has a specific subject. Not every pregnancy term is suitable for every subject but chances are that we will approach you for one or more training sessions!

 

Most of the training and Academy-days will take place in location Amsterdam-West at Oeverpad 300 (Osdorp). If you would like to have more information, please contact us on week days between 9.00-13.00 at 020-8208617.

 

If you would like to sign-up as volunteer you can fill out your information here. Please fill in the days or day parts you can and cannot participate so we can communicate the most efficiently. We will reach out to you as soon as we have an academy- or training-day for which you could help.