Zwangeren voor onze trainingen én Academy gezocht!

EchoXpert is sinds 2019 een officieel opleidingsinstituut. Wij hebben onze eigen basisopleiding prenatale echoscopie waar wij mensen opleiden tot echoscopist. Ook geven wij trainingen aan echoscopisten die bij willen scholen om hun kennis/expertise te verbreden.

 

De trainingen en opleidingsdagen bestaan uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Voor het praktijk gedeelte zijn wij structureel op zoek naar zwangeren die het leuk vinden om een steentje bij te dragen aan educatie met in ruil daarvoor een gratis (uitgebreide) echo. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren echoscopist. Om de rust in het praktijklokaal te bewaren mag je als model hierbij max. 1 meerderjarig persoon meenemen. Uiteraard krijg je de foto’s mee op print en/of ze worden digitaal;naar je telefoon verzonden.

 

De opleidingsdagen zijn om de week op donderdag en dan zoeken wij proefpersonen voor in de middag. De dagen/tijden van de trainingen verschillen. Iedere training en opleidingsdag heeft een bepaald onderwerp. Niet iedere termijn binnen de zwangerschap is geschikt voor een bepaald onderwerp, maar de kans is groot dat we je (vrijblijvend) benaderen voor één of meerdere trainingen!

 

Alle opleidingsdagen en trainingen vinden plaats in onze praktijk in Amsterdam-West aan het Oeverpad 300 (Osdorp). Uiteraard hebben we tijdens deze sessies voorzorgsmaatregelen getroffen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Als je meer informatie wenst kan je ons op werkdagen bellen tussen 9.00-13.00 uur op 020-8208617.

 

Als je je wilt aanmelden als zwanger echomodel kun je hier je gegevens invullen. Geef hier s.v.p. ook aan op welke dag(del)en je wel/niet kunt, zo kunnen we je gerichter benaderen. Wij nemen contact met je op zodra we een opleidingsdag/training hebben waar bij we jou graag willen inzetten als zwangere.

We are looking for pregnant women for our trainings ánd Academy!

EchoXpert is well known as an ultrasound center in Amsterdam. Besides that it is also an official ultrasound training institution. We offer our own ‘Echoxpert academy for basic prenatal ultrasound’ where we train health care professionals to become ultrasound practitioners. We also offer ultrasound training for practitioners who would like to deepen or further expand their knowledge. All these sessions take place in small groups taking into account the recent rules due to coronavirus.

 

The trainings and academic days consist of a theoretically part and a practical part. For the practical part we are consistently searching for pregnant women who would like to contribute while getting a free (extensive) ultrasound in return. This always happens under surveillance of an experienced practitioner. To keep peace in the practice room, you may bring max. 1 person of 18 years or older. You will also receive some nice ultrasound pictures either as a hardcopy or digitally!

 

We are looking for pregnant volunteers;
– On Thursdays in the afternoon for our Academy.
– On different weekdays in the morning or afternoon for our trainingsessions.
Every training and academy day has a specific subject. Not every pregnancy term is suitable for every subject but chances are that we will approach you for one or more training sessions!

 

Every training and Academy-day will take place in our practice in Amsterdam-West at Oeverpad 300 (Osdorp). During these sessions we have taken all precautions necessary to prevent spreading of Covid-19. If you would like to have more information, please contact us on week days between 9.00-13.00 at 020-8208617.

 

If you would like to sign-up as volunteer you can fill out your information here. Please fill in the days or day parts you can and cannot participate so we can communicate the most efficiently. We will reach out to you as soon as we have an academy- or training-day for which you could help.