Bij EchoXpert krijg je je echofoto’s en filmpjes digitaal

Hoe werkt het?

 

De echoscopist maakt tijdens het onderzoek een selectie van één of meerdere leuke, herkenbare echobeelden en meestal één kort filmpje. Na het onderzoek ontvang je een sms-/e-mail-bericht met daarin een link naar de server waar jouw foto’s en filmpje zonder persoonsgegevens (geanonimiseerd) zijn opgeslagen. Als je de link opent, wordt er gevraagd naar een wachtwoord. Hier vul je het wachtwoord in dat je van ons per e-mail hebt ontvangen (zie afspraakbevestiging en afspraakherinnering) en je drukt op verify password. Meteen zie je dan jouw foto’s en eventueel een kort filmpje (zonder geluid). Je kunt deze beelden bekijken en/of downloaden op je telefoon of PC.

De link die je per sms of e-mail ontvangt blijft twee maanden geldig, dus zorg dat je voor die tijd de beelden hebt gedownload. Zelf kun je ook de beelden, nadat ze zijn opgeslagen, verwijderen van de server. Aan het eind van het sms-/e-mail-bericht staat een code, een combinatie van vier cijfers en letters. Open sms/email, klik op het icoontje voor het menu, en vul dan bij de optie ‘verwijderen’ de code in. Daarna zijn de beelden verwijderd van de server. De beelden op de server zijn enkel via de link en password te bereiken, dus alleen jij hebt toegang. Uiteraard staat het je vrij de link door te sturen naar anderen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens tegen ongewenste inzage door derden.

 

EchoXpert slaat alle beelden van het onderzoek op in de echodatabase. Dus met het verwijderen van de beelden op server, blijven de beelden wel bewaard in onze database. EchoXpert heeft de verplichting echobeelden 15 jaar lang te bewaren.

Receiving your digital ultrasound images

How does it work?

 

During your consult, the ultrasonographer makes a selection of one or more good, recognizable photos and (usually) one short video. These images are stored anonymously, on a Tricefy cloud server. From there they will be sent to your smartphone or email address. You will receive a text message with a link to the server. When you open the link, you will be asked to enter a password.  This password you have already received by the conformation-mail of the appointment. You will then immediately see your photos and (potentially) a short video (without sound!). We highly recommended you to download the images on a computer due to the size of the files.

The link you receive through text message or email will remain valid for two months, so please make sure to download the images before the link expires! You also have the option to erase the files from the server after storing them. The text message you receive will contain a code consisting of four numbers and letters. Open the text message, click the menu icon, then enter the code where it says “Verwijderen”. This will remove the images from the server. The server content can only be reached through your personal link and password, so only you have access. You are of course free to forward the link to anyone of your own choosing, but you are solely responsible for protecting this data from unwanted viewing by third parties.

 

EchoXpert stores all images from the consult in its own database. Removal of images on the cloud server does not remove them from this database. EchoXpert is obligated to keep these images for 15 years.

Informatie over miskraam

Helaas komt het ook voor dat we tijdens het echo onderzoek een miskraam constateren. Dit is vaak een heel onverwachte boodschap waar veel emoties mee gepaard gaan. Vanzelfsprekend nemen we direct na het onderzoek contact op met je verloskundige zodat zij jou verder kan begeleiden.

 

Mocht je graag zelf wat meer informatie over miskramen willen doorlezen raden we de Thuisarts website aan (zie de link hieronder).

 

Voor vragen, onduidelijkheden of ongerustheid mag je ook ten alle tijden contact opnemen met je verloskundige.

Information about miscarriage

Unfortunately it occurs that we discover a miscarriage on the ultrasound. This is is a very sad en unexpected message for the parents. Obviously we’ll contact the midwife so she can guide the parents through these difficult times.

If you want to read recent information about a miscarriage we recommend to visit the website ‘thuisarts’ (please click button below).

Of course you can always contact your midwife when you have worries or questions during this proces.

 

Zwangeren voor onze trainingen én Academy gezocht!

EchoXpert is sinds 2019 een officieel opleidingsinstituut. Wij hebben onze eigen basisopleiding prenatale echoscopie waar wij mensen opleiden tot echoscopist. Ook geven wij trainingen aan echoscopisten die bij willen scholen om hun kennis/expertise te verbreden.

 

De trainingen en opleidingsdagen bestaan uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Voor het praktijk gedeelte zijn wij structureel op zoek naar zwangeren die het leuk vinden om een steentje bij te dragen met in ruil daarvoor een gratis (uitgebreide) echo. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren echoscopist. Om de rust in het praktijklokaal te bewaren mag je hierbij max. 1 meerderjarig persoon meenemen. Uiteraard krijg je de foto’s mee op print en/of ze worden digitaal;naar je telefoon verzonden.

 

De opleidingsdagen zijn om de week op donderdag en dan zoeken wij proefpersonen voor in de middag. De dagen/tijden van de trainingen verschillen. Iedere training en opleidingsdag heeft een bepaald onderwerp. Niet iedere termijn binnen de zwangerschap is geschikt voor een bepaald onderwerp, maar de kans is groot dat we je (vrijblijvend) benaderen voor één of meerdere trainingen!

 

Alle opleidingsdagen en trainingen vinden plaats in onze praktijk in Amsterdam-West aan het Oeverpad 300 (Osdorp). Als je meer informatie wenst kan je ons op werkdagen bellen tussen 9.00-13.00 uur op 020-8208617.

 

Als je je wilt aanmelden als proefpersoon kun je hier je gegevens invullen. Geef hier s.v.p. ook aan op welke dag(del)en je wel/niet kunt, zo kunnen we je gerichter benaderen. Wij nemen contact met je op zodra we een opleidingsdag/training hebben waar bij we jou graag willen inzetten als zwangere.

We are looking for pregnant women for our trainings ánd Academy!

EchoXpert is well known as an ultrasound center in Amsterdam. Besides that it is also an official ultrasound training institution. We offer our own ‘Echoxpert academy for basic prenatal ultrasound’ where we train health care professionals to become ultrasound practitioners. We also offer ultrasound training for practitioners who would like to deepen or further expand their knowledge. All these sessions take place in small groups taking into account the recent rules due to coronavirus.

 

The trainings and academic days consist of a theoretically part and a practical part. For the practical part we are consistently searching for pregnant women who would like to contribute while getting a free (extensive) ultrasound in return. This always happens under surveillance of an experienced practitioner. To keep peace in the practice room, you may bring max. 1 person of 18 years or older. You will also receive some nice ultrasound pictures either as a hardcopy or digitally!

 

We are looking for pregnant volunteers;
– On Thursdays in the afternoon for our Academy.
– On different weekdays in the morning or afternoon for our trainingsessions.
Every training and academy day has a specific subject. Not every pregnancy term is suitable for every subject but chances are that we will approach you for one or more training sessions!

 

Every training and Academy-day will take place in our practice in Amsterdam-West at Oeverpad 300 (Osdorp). If you would like to have more information, please contact us on week days between 9.00-13.00 at 020-8208617.

 

If you would like to sign-up as volunteer you can fill out your information here. Please fill in the days or day parts you can and cannot participate so we can communicate the most efficiently. We will reach out to you as soon as we have an academy- or training-day for which you could help.