Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de best mogelijke zorg en aandacht te bieden. Wij proberen een prettige en veilige omgeving te creëren. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze zorg en/of onze cursussen. Neem dan vooral contact met ons op. Wij vinden het belangrijk om samen met jou je klacht te bespreken en te zoeken naar een oplossing. Daarnaast is feedback op ons functioneren voor ons waardevol.

 

Als je een klacht hebt, kan je ons dit melden:

Telefoon: 020-8208617 of stuur een bericht aan m.engels@echoxpert.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 1 week) contact met je op.

Graag maken we binnen 14 dagen een afspraak voor een gesprek,  zodat we alle tijd hebben om ongestoord te kunnen praten. We raden je aan om iemand mee te nemen naar dit gesprek. We streven ernaar de klacht binnen 1 maand te hebben afgehandeld. We zullen dit afsluiten met een schiftelijke samenvatting van hetgeen besproken is.

Mocht het gesprek voor jou geen bevredigende uitkomst hebben, en heb je behoefte aan een onafhankelijk oordeel, dan kan je je richten tot Klacht&Company. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt en beoordeeld of jouw klacht gegrond is. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling door Klacht&Company, dan kunt u de zaak voorleggen aan de onafhankelijke geschilleninstantie EZa. Contactinformatie kunt u vinden op www.eza.nl.

 

Voor informatie over de klachtenprocedure bij EchoXpert zie onze klachtenfolder.