Onze visie

Als ervaren echoscopisten zijn we ons bewust van het grote belang van echoscopie in fertiliteitstrajecten en moeder-kindzorg in de eerste lijn. Wij zien echoscopie als een belangrijke en op zichzelf staande discipline binnen de vrouwenzorg waar echospecialisten optimale kwaliteit van het echoscopisch onderzoek, begeleiding van de cliënt en samenwerking met de verwijzers waarborgen. Het inzetten van ieders specialisme (taakdifferentiatie) moet leiden tot de beste zorg met als gezamenlijke inzet een hogere kans op zwangerschap en een (nog) betere zwangerschapsuitkomst.

Onze doelen op een rij

Zorg op maat

We bieden zorg op maat voor onze clienten: persoonlijke aandacht, accurate informatie verstrekking en informatie overdracht.

Betere risicoselectie

Voorkomen van onnodige verwijzingen naar de 2e of 3e lijn leidend tot onrust en onzekerheid bij cliënten.

Keuzevrijheid

Bewustzijn creëren bij cliënten over keuzevrijheid van echocentrum en over het begrip kwaliteit in de echoscopie.

Zorg in de eerste lijn

EchoXpert wil aansluiten bij het gedachtengoed van verloskundigen en zorgverzekeraars om de verloskundige zorg zoveel mogelijk in de eerste lijn te organiseren.

Zorg in fertiliteitstraject

Elke vrouw en haar partner hebben bij ons toegang tot goede echoscopische zorg in afstemming met de verwijzers.

Begeleiding echoscopisten

Echoscopisten bewust maken van de noodzaak van kwaliteit, hen begeleiden naar een hoger niveau en hen kritisch laten kijken naar hun vaardigheden

Betere zorg, minder kosten

Echoscopie aanbieden op één centrale plaats waar specialisten samenwerken zodat de efficiëntie wordt verhoogd en kosten worden verminderd.

Rol in de zorgketen

EchoXpert wil een duidelijk aandeel hebben in de samenwerking tussen alle betrokken partijen bij de verloskundige zorg.

HET TEAM

EchoXpert is opgericht door Annelieke Druijff en Melanie Engels. Het team echoscopisten bestaat verder uit Annemieke Maat, Irene Thiel, Anna van der Klei, Barbara Sas, Marijke van Swaaij, Eline Mrabet en Evi van Dijk. De praktijkassistenten zijn Silke, Maroua, Manuela, Anouk en Myrthe. We zijn een enthousiast team, laagdrempelig, flexibel en behulpzaam. 

Annelieke Druijff 2022 Echoxpert

ANNELIEKE DRUIJFF

echoscopist & docente, eigenaar Echoxpert

Na de HBO Medische Beeldvormende en Therapeutische Technieken te hebben voltooid heeft Annelieke een aantal jaar als radiologisch laborant en echoscopist gewerkt in diverse ziekenhuizen. In 2001 heeft zij de overstap gemaakt naar de afdeling prenatale geneeskunde van een academisch ziekenhuis in Amsterdam als echoscopist in de verloskunde en gynaecologie. Sinds 2012 is zij als zelfstandig echoscopist gaan werken op diverse locaties bij echocentra en verloskundigen in de regio Amsterdam.

‘Echoscopie op de kaart zetten, dat is mijn doel!’

Melanie Engels 2022 Echoxpert

MELANIE ENGELS

arts-echoscopist BIG: 69046271701 & docente, eigenaar Echoxpert

Na het behalen van haar artsen bul is Melanie ruim 16 jaar werkzaam geweest als arts-echoscopist op de afdeling prenatale geneeskunde van een academisch ziekenhuis in Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in het geavanceerde ultrageluid onderzoek in hoog risico zwangerschappen. Van 2007 t/m 2016 is zij ook coördinator geweest voor de regio Noord-Holland in het kader van het prenatale screeningsprogramma. In 2014 is zij gepromoveerd op het onderwerp: ‘De combinatietest: het screeningsbeleid herzien’.
‘Voor mij is nu de tijd om mijn kennis en ervaring te delen’.

Annemieke Maat 2022 Echoxpert

ANNEMIEKE MAAT

echoscopiste & docente

Irene Thiel 2022 Echoxpert

IRENE THIEL

echoscopiste & docente

Evi Van Dijk 2022 Echoxpert

EVI VAN DIJK

echoscopiste, verloskundige & docente

IUD specialiste

Barbara Sas 2022 Echoxpert

BARBARA SAS

echoscopiste & docente
IUD specialiste

Anna Van Der Klei 2022 Echoxpert

ANNA VAN DER KLEI

echoscopiste & docente

Eline Mirabel Dragt Echoxpert

ELINE MRABET

echoscopiste

Marijke Van Swaaij Echoxpert

MARIJKE VAN SWAAIJ

echoscopiste

Silke Strijkveen 2022 Echoxpert

SILKE STRIJKVEEN

praktijkassistente & medewerker secretariaat Academy

Anouk Post Echoxpert

ANOUK POST

praktijkassistente

Maroua Riyani Echoxpert

MAROUA RIYANI

praktijkassistente

Manuela Khalil Echoxpert

MANUELA KHALIL

praktijkassistente

Kennis bundelen

Als team bundelen wij onze kennis van het vakgebied en staan we sterk door ons netwerk in zowel de 1e lijn als op regionaal en landelijk niveau. Het concept van een zelfstandig en gespecialiseerd prenataal echocentrum waar alle echo’s gemaakt worden door echospecialisten is een nieuw concept voor zowel verwijzers als clienten. Door onze gedegen opleiding en aanzienlijke ervaring in de prenatale screening en diagnostiek, hebben we up to date kennis over de echoscopische beeldvorming op het gebied van zwangerschap en gynaecologie. Een vrouw wenst zorg die aansluit bij haar individuele behoefte: accurate zorg is het allerbelangrijkste!