Algemene informatie

Keuze voor prenatale screening

Nu je zwanger bent, krijg je bij jouw verloskundige een counselingsgesprek over de mogelijkheden van prenatale screening in de zwangerschap. Jij en jouw partner bepalen zelf of jullie in de zwangerschap prenatale screening laten doen. Vroeg in de zwangerschap kun je ervoor kiezen om onderzoek laten doen naar het down-, edwards-, of patausyndroom of ander chromosomale afwijkingen door middel van de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Daarnaast kan je kiezen om de 13-weken echo en de  20-weken echo te laten doen waarbij er gekeken wordt of jullie kind een aangeboren afwijking heeft. Het is belangrijk om een weloverwogen keuze te maken. Meer informatie over deze onderzoeken vind je op: www.pns.nl

Op pns.nl staat ook een keuzehulp die je kunt invullen als ondersteuning bij het maken van een keuze.

Landelijke organisatie

Prenatale screening valt onder de Wet op Bevolkingsonderzoek en daarmee worden er strikte eisen gesteld aan alle counselors (verloskundigen en gynaecologen) en echoscopisten. De eisen zijn onder andere dat je voldoende scholing volgt, voldoende counselingsgesprekken voert of echo’s maakt en dat je een echo-apparaat gebruikt dat aan de juiste eisen voldoet ten aanzien van beeldkwaliteit. Als je als zorgverlener voldoet aan de eisen (zie hier de eisen), kun je een contract afsluiten met een regionaal centrum voor prenatale screening. Dit centrum is verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op uitvoering van de prenatale screening.

echoscopie moet gezien worden als een belangrijke en op zichzelf staande discipline

Wat vinden wij als EchoXpert belangrijk?

Bewustwording: belang van prenatale echoscopie

Door de landelijke organisatie van kwaliteitscontrole kun je er dus zeker van zijn dat als je kiest om een prenatale screening te laten doen, dat de echoscopist voldoet aan de kwaliteitseisen. Toch zullen er verschillen zijn in kwaliteit. EchoXpert is van mening dat echoscopie gezien moet worden als een belangrijke en op zichzelf staande discipline. Wij zijn ervan overtuigd dat echoscopisten die echoscopie als enige taak hebben, optimale kwaliteit kunnen leveren. De maatschappij zou zich meer bewust moeten zijn van het grote belang van kwalitatief goede echoscopie binnen moeder-kind zorg. Door het inzetten van ieders specialisme zal de beste zorg geleverd kunnen worden met als resultaat een nog betere zwangerschapsuitkomst.

Echoscopie in jouw zwangerschap

Als zwangere krijg je 2 echo’s vergoed in de zwangerschap. Daarnaast kan de verloskundige soms reden hebben om een extra echo aan te vragen. Je mag zelf bepalen waar je als zwangere de echo’s laat maken. Je wilt de beste zorg voor je ongeboren kind, dus wees kritisch in de keuze voor een echocentrum. Laat je door jouw verloskundige informeren waar je in jouw buurt echo’s kunt laten maken en in welk centrum de zorg alleen gericht is op echoscopie.