EchoXpert Academy logo in raam

Trainingen

Het opleiden van anderen in het vakgebied zien we als een uitdaging. De continue ontwikkelingen en nieuwe technieken in de echoscopie en veranderingen in protocollen en kwaliteitseisen vragen een regelmatige bijscholing en training van ons als echoscopist. Daarnaast willen aanstaande ouders de beste zorg voor hun ongeboren kind. Bij de meeste echo’s zullen geen bijzonderheden worden gezien. Maar toch zal je soms ook twijfel hebben over jouw bevindingen, ook al heb je veel ervaring. Vaak werk je alleen en zal je niet snel jouw vaardigheden verder ontwikkelen. Als EchoXpert durven wij te stellen dat samen echoën de manier is om kwaliteit te verbeteren. Blijf kritisch kijken naar je eigen handelen, en je zult zien dat het altijd beter kan. We zijn ervan overtuigd dat wij de juiste scholing kunnen geven die aansluit bij ieders opleidingsniveau op echogebied. Ons streven is om in een prettige en veilige setting echovaardigheden te oefenen en jou als cursist te motiveren. We werken daarom ook in kleine groepen van maximaal 4 personen per trainer.

Echoscopie is DOEN! Kwaliteit verbeteren is SAMEN DOEN!

Aanbod training

Ben je geïnteresseerd om praktijktraining op te doen? EchoXpert verzorgt zowel incompany hands-on trainingen als trainingen in ons echocentrum . Hieronder staat ons trainingsaanbod omschreven per onderwerp. De data die vermeld staan hebben betrekking op de trainingen op locatie Echoxpert in Amsterdam waar je je individueel voor kan opgeven. Bij deze trainingen gaan we uit van een groep van maximaal 4 personen. Ook als je een groepstraining wilt organiseren op jouw eigen locatie kan je een keuze maken uit onderstaande onderwerpen. Vervolgens plannen we gezamelijk een datum waarop wij de training komen geven. Uiteraard kun je ook zélf een onderwerp verzinnen, wij zullen onze training hierop aanpassen. Voor aanmelden of informatie; vul s.v.p. het contactformulier in.

Algemene informatie en kosten

De duur van een hands-on training bij Echoxpert is 3,5 uur (4 uur inclusief maaltijd). De kosten voor een training bij EchoXpert te Amsterdam bedragen in 2020€295 per deelnemer (BTW vrij tarief). Voor een incompany groepstraining (met onderwerp naar keuze) maken we een offerte op maat. Ook biedt EchoXpert individuele training (1 op 1). Voor informatie en prijzen kijk bij inhoud trainingen. Onderaan deze pagina kan je de trainingsagenda bekijken én kan je je aanmelden of informatie opvragen. Op al onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud Trainingen

Incompany hands-on training op maat

Training op maat in eigen praktijk

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  Niveau wordt in overleg aangepast op kennis en kunde van de deelnemers

Niveau training:  Basis en gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 4 uur (incl. training)

Prijs:                     Op basis van offerte op maat. Indicatie: Groepstraining voor 4 personen € 295 p.p. Kleinere of grotere groepen mogelijk                                  (per trainer max. 4 deelnemers). Prijs exclusief voorbereiding-en voorrijkosten. Deze worden vooraf in offerte meegenomen.

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           Leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 75 minuten

Bij een incompany (groeps)training kan het onderwerp naar wens worden gekozen en wordt de training op maat gemaakt afhankelijk van het niveau van de cursisten.

 

Praktijk: 120 minuten

Het praktijkdeel bestaat uit 2 sessies van 60 minuten. Voor elke sessie is een zwangere proefpersoon nodig. Met max 4 deelnemers per hands-on groep is er tijd en ruimte voor de trainer om in te gaan op de individuele behoeften van de deelnemers. Elke deelnemer dient aan 2 sessies mee te doen! Bij grotere groepen (>4 deelnemers) worden er meerdere trainers ingezet (en dienen er meerdere echotoestellen beschikbaar te zijn om op te oefenen).

Ultrasound Clock methode ™; probe handeling en doorsnedes

Back to basics: Ultrasound Clock Methode ™

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                       € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Basisprincipes van het ultrageluidonderzoek’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus leggen we uit hoe je altijd op een eenvoudige manier de juiste doorsnede kunt vinden. Hiervoor gebruiken we het principe van klok kijken. De basis van dit principe is echoën vanuit een transversale doorsnede waarbij er gelet wordt op de positie van de rug van het kind. Aan de hand van een stappenplan bespreken we hoe je vandaar uit correcte transversale, sagittale en coronale vlakken krijgt. Ook wordt dan duidelijk wanneer je een bepaald vlak niet in beeld kunt krijgen. Daarnaast gaan we in op het effect van de verschillende manieren van probe handling: schuiven, roteren en kiepen.

Conclusie: We tonen een  gestandaardiseerde aanpak, die altijd werkt! Dus niet meer zoeken naar een bepaald vlak, maar bedenken welk vlak je nodig hebt en weten hoe je de probe moet bewegen om dat vlak te verkrijgen. Dan blijkt het verkrijgen van een 4-kamerbeeld ineens niet meer moeilijk! Zowel voor de beginnende als gevorderde echoscopist een eye-opener. Ook heel nuttig om te gebruiken bij het begeleiden van stagiares.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Bij de hands-on training zal er geoefend worden met de toepassing van het stappenplan. De docent start met een korte live demonstratie om het principe van klok kijken te demonstreren. Daarna oefenen alle deelnemers met het stappenplan. De docent geeft concrete aanwijzingen voor het verkrijgen van de juiste doorsnedes. Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 1. Gestandaardiseerde aanpak in het verkrijgen van de juiste doorsnedes.
 2. Of je wel of juist niet het gewenste vlak in beeld kunt brengen.
 3. Het effect van probe handling op het echobeeld.
2D optimalisatie

Ik zie, ik zie nu óók wat jij ziet!

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                      € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Basisprincipes van het ultrageluidonderzoek’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

Fysica is geen populair onderwerp, maar je kunt er wel ongelooflijk profijt van hebben als je meer inzicht hebt in de verschillende mogelijkheden van het echo-apparaat en je dit direct kunt toepassen ter verbetering van de beeldkwaliteit. In deze cursus gaan we op een begrijpelijke en practische manier in op de volgende onderwerpen:
– Hoe komt het beeld tot stand met ultrageluid?
– Wat zijn de verschillende vormen van resolutie?
– Welke instellingen zijn er om het beeld aan te passen? Welke knoppen op het echo-apparaat gebruik je daarvoor?
– Wat zijn de mogelijke artefacten?

 

Praktijk: 120 minuten

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de instellingen van het apparaat. De docent zal de deelnemers onder andere vragen zelf een setting van het apparaat opnieuw in te stellen.
Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:
1. Kennis over de fysica.
2. Stappenplan om de setting van het echo-apparaat op een juiste manier in te stellen.
3. Gebruik van de instellingen: depth, gain, time gain compensation, focus, frequency, line density, persistence, rejection filter, speckle reduction en compound images.

 

Quiz: 20 minuten
Aan de hand van dia’s / filmpjes met echobeelden met verschillende settings, zal de opgedane kennis over fysica worden getoetst .

Datering en vitaliteit

En dagje meer of minder; zie het verschil!

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                      € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘De jonge zwangerschap’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 75 minuten

In deze cursus behandelen de beeldherkenning in het eerste trimester van week 4 tot en met week 13. Aan de hand van het protocol ‘Zwangerschapsdatering’ van de NVOG wordt de methode van een goede CRL-meting besproken We richten ons ook op de wand en vorm van de uterus, het vruchtwater, de placenta, de dooierzak, meerlingen, embryonale bewegingen en belangrijke embryonale structuren. Uiteraard is er aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (o.a. vergroting, vlak, focus, angle, frequentie en tissue gain). Counselingsaspecten bij onverwachte bevindingen (o.a. miskraam, EUG en mola) komen aan de orde. CRL-logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zullen plenair beoordeeld en gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken.

 

Praktijk: 120 minuten

Tijdens het hands-on gedeelte zal er geoefend worden met een systematische aanpak waarbij de eerder besproken structuren bekeken zullen worden. Alle deelnemers verrichten CRL-metingen en de docent geeft concrete aanwijzingen voor het optimaliseren van het echoscopische beeld en de metingen. De docent zal de instellingen steeds (laten) wijzigen om het effect hiervan op het beeld en de meting te laten zien. De metingen van de deelnemers worden onderling met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in het effect op de datering.

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 1. Een gestructureerde aanpak van een vitaliteits- of termijnecho.
 2. Beeldherkenning van normale zwangerschappen bij 4 tot 13 weken en beeldherkenning van een aantal veelvoorkomende afwijkende echoscopische bevindingen.
 3. Inzicht in persoonlijke manier van meten en hoe deze te optimaliseren.
 4. Gebruik echo-apparaat: gebruik depth, vergroting, focus, angle, frequentie en tissue gain.
 5. Mogelijkheden, beperkingen en valkuilen van het onderzoek.
1e trimester afwijkingen

Een kritische blik in het eerste trimester

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘De jonge zwangerschap’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

In deze cursus geven we een overzicht van de anatomische structuren die goed te beoordelen zijn in het eerste trimester. We tonen normaalbeelden van deze structuren, waarbij we aangeven in welke vlakken de structuren het best te beoordelen zijn en wat de normale afmetingen zijn. We bespreken de verschillen tussen de beeldherkenning bij 12-13 weken en bij 19-20 weken, waardoor het duidelijk wordt wat de mogelijkheden en de beperkingen van het onderzoek zijn bij de vroege termijn. Tevens besteden we aandacht aan het gebruik / instellingen van het echo-apparaat. Naast de normale anatomie tonen we meerdere echoscopische beelden van verschillende afwijkingen in het eerste trimester ter illustratie. We besluiten met adviezen voor de counseling in het geval er een verdenking is op een structurele afwijking.

 

Praktijk: 120 minuten

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning van de verschillende structuren in de transversale, coronale en sagittale vlakken. De docent zal letten op de juiste instellingen van het echo-apparaat en zal instructies geven voor beeldoptimalisatie.

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 1. Beeldherkenning van meerdere normale anatomische structuren in het eerste trimester (o.a. hersenen, gelaat, hart, rug, nieren, diafragma, ledematen) in de verschillende vlakken.
 2. Gebruik echo-apparaat: instellen pulse-repetition frequency, frame rate, tissue gain, en focus; gebruik color Doppler.
 3. Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek in het eerste trimester.
 4. Counselingsaspecten bij verdenking structurele afwijkingen.
12-wk
Biometrie optimalisatie

Focus op biometrie: Meten lastiger dan gedacht?

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Groei en placenta’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt aan de hand van de protocollen ‘Foetale biometrie’ en ‘Foetale groeibeperking’ van de NVOG de methode van een goede meting besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (o.a. vergroting, vlak, focus, angle, frequentie en tissue gain). We gaan ook in op de ontstaanswijze van groeirestrictie en de meerwaarde van doppler metingen in de opsporing hiervan. Ook worden de valkuilen belicht met betrekking tot de instellingen van het apparaat, de te verrichte metingen en de interpretatie van de metingen. Biometrie logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zullen plenair beoordeeld en gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Tijdens het hands-on gedeelte zullen alle deelnemers bij dezelfde proefpersoon alle biometriemetingen verrichten (HC, AC en FL) en zal de docent concrete aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het echoscopische beeld en de metingen. De docent zal de instellingen steeds (laten) wijzigen om het effect hiervan op het beeld en de meting te laten zien. De biometriegegevens van de deelnemers worden onderling met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in het effect op de percentielwaarden.

 

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 

 1. De ontstaanswijze van foetale groeibeperking en de meerwaarde van echoscopie in het opsporen hiervan.
 2. Inzicht in persoonlijke manier van meten en hoe deze te optimaliseren.
 3. Gebruik echo-apparaat: gebruik depth, vergroting, focus, angle, frequentie en tissue gain.
 4. Mogelijkheden, beperkingen en valkuilen van het onderzoek.
biometrie
Derde trimester: afwijkingen en biometrie

Echo in 3e trimester: zoveel méér dan alleen biometrie!

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Groei en placenta’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt aan de hand van het protocol ‘Foetale biometrie’ van de NVOG de  methode van een goede meting besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (o.a. vergroting, vlak, focus, angle, frequentie en tissue gain). We gaan ook in op de ontstaanswijze van groeirestrictie en de meerwaarde van doppler metingen in de opsporing hiervan. Ook worden de valkuilen belicht met betrekking tot de instellingen van het apparaat, de te verrichte metingen en de interpretatie van de metingen. Een selectie van biometrie logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zal plenair beoordeeld en gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken. Tot slot bespreken we de meest voorkomende afwijkingen van de hersenen, het hart en het abdomen, die in het 3e trimester gevonden kunnen worden.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Tijdens het hands-on gedeelte zullen alle deelnemers bij dezelfde proefpersoon alle biometriemetingen verrichten (HC, AC en FL) en zal de docent concrete aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het echoscopische beeld en de metingen. De docent zal de instellingen steeds (laten) wijzigen om het effect hiervan op het beeld en de meting te laten zien. De biometriegegevens van de deelnemers worden onderling met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in het effect op de percentielwaarden.

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 1. De ontstaanswijze van foetale groeirestrictie en de meerwaarde van echoscopie in het opsporen hiervan.
 2. Beeldherkenning van structurele afwijkingen in het 3e
 3. Inzicht in persoonlijke manier van meten en hoe deze te optimaliseren.
 4. Gebruik echo-apparaat: gebruik depth, vergroting, focus, angle, frequentie en tissue gain.
 5. Mogelijkheden, beperkingen en valkuilen van het onderzoek.
biometrie
Foetale brein

Houvast bij de beoordeling: beeldherkenning in drie vlakken

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                      € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Centraal zenuwstelsel en neurale buis’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de normale anatomie van het foetale brein, gebruikmakend van zowel de standaard transversale vlakken als van coronale en sagittale vlakken. In de standaard transversale vlakken wordt gekeken naar extra structuren die houvast kunnen geven in de beoordeling. De coronale en sagittale vlakken worden getoond om meer 3-dimensionaal inzicht te krijgen en meer vertrouwd te raken met de onderlinge verhoudingen van de hersenstructuren. Naast de normale ontwikkeling worden ook meerdere echoscopische beelden van hersenafwijkingen getoond ter illustratie.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning in de transversale, maar ook de coronale en sagittale vlakken. De docent zal aanwijzingen geven om deze vlakken te verkrijgen en de deelnemers wijzen op de herkenning van een aantal normale hersenstructuren. Daarnaast is er ook aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat.

 

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 

 1. Kennis over de normale anatomie van het foetale brein bij de verschillende zwangerschapstermijnen.
 2. Beeldherkenning van meerdere normale anatomische structuren in de verschillende vlakken (voor- en achterhoornen van de laterale ventrikels, 3e en 4e ventrikel, thalamus, cerebellum en cisterna magna, corpus callosum, cavum vergae, gyrus temporo-occipitalis, sulci centralis).
 3. Gebruik echo-apparaat: toepassen van color / power Doppler voor de herkenning van het verloop van het corpus callosum.
 4. Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek.
Foetale hart

Een goede kijk op het hart: 3D inzicht

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Hart’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt de normale anatomie van het foetale hart besproken en de mogelijke anatomische afwijkingen en hoe deze benoemd worden. De standaard vlakken voor beoordeling van het 4-kamerbeeld, de linker en rechter uitstroom en het 3-vaten beeld worden getoond, waarbij gewezen wordt op andere hartstructuren die in deze vlakken zichtbaar zijn als extra houvast voor de beoordeling. De aanpak voor de beoordeling van het septum wordt besproken met aandacht voor de juiste instelling van het echo-apparaat. Tevens zal ook het hart in het sagittale vlak en coronale vlak bekeken worden om meer 3-dimensionaal inzicht te krijgen en meer vertrouwd te raken met de onderlinge verhoudingen van de verschillende hartstructuren. Naast de normale anatomie worden ook meerdere echoscopische beelden van hartafwijkingen getoond ter illustratie.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning in de transversale, maar ook de coronale en sagittale vlakken. De docent zal aanwijzingen geven om deze vlakken te verkrijgen en de deelnemers wijzen op de herkenning van een aantal andere hartstructuren. Er zal geoefend worden met de beoordeling van het septum, foramen ovale en V-sign middels color Doppler. De docent zal letten op de juiste instellingen van het echo-apparaat en zal instructies geven voor beeldoptimalisatie.

 

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 

 1. Kennis over de normale anatomie van het hart.
 2. Beeldherkenning van meerdere normale anatomische structuren in de verschillende vlakken (ventrikels, atria, septum, AV-kleppen, foramen ovale, aorta en a. pulmonalis, aortaboog, ductus arteriosus, v. cava superior en inferior, longvenen).
 3. Gebruik echo-apparaat: toepassen van color Doppler, instellen pulse-repetition frequency en frame rate.
 4. Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek.
foetalehart
Doppler in de zwangerschap

Een betrouwbare Doplermeting, hoe maak en interpreteer ik die?

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 295 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Basisprincipes van het ultrageluidonderzoek’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt de theorie behandeld van het gebruik van het Doppler effect in de zwangerschap. De meerwaarde van de verschillende Dopplermetingen (a. uterina, a. umbilicalis en a. cerebri media) en de interpretatie van de metingen worden uitgelegd. De methode van een goede meting wordt besproken met uitgebreid aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (beeldoptimalisatie en gebruik van de verschillende knoppen / functies).

 

Praktijk: 120 minuten

 

Tijdens het hands-on gedeelte zullen alle deelnemers de Dopplermetingen (a. uterina, a. umbilicalis en a. cerebri media) verrichten en zal de docent concrete aanwijzingen geeft voor het optimaliseren van de metingen.

 

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 

 1. Interpretatie van de metingen: betekenis pulsatiliteitsindex, resistentie index en peakflow velocity; volgorde van Doppler afwijkingen bij een foetus ‘at risk’.
 2. Gebruik echo-apparaat: toepassen color Doppler versus power Doppler, aanpassen van het sample volume, instellen pulse repetition frequency, wall filter, angle, baseline en color scale.
 3. Valkuilen bij de metingen.
 4. Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek
doppler2
doppler
3/4D training

Een mooi plaatje vereist oefening!

De 3/4D training wordt verzorgd door ‘3D echotrainer’ Anna van der Klei en Sadée Bense.

 

Korte introductie 3D echotrainers:

Anna van der Klei is in 2002 afgestudeerd aan de HBO-MBRT (Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken). Haar interesse gedurende de opleiding is altijd de echografie geweest. Een fantastisch dynamisch onderzoek waarin je alles kwijt kan.

Na haar studie heeft Anna een aantal jaar als Radiotherapeutisch laborant in het AMC gewerkt. Toch begon het weer te kriebelen en is ze in 2005 de master echo opleiding “obsterie en gynaecolgie” aan de Hoge School Haarlem (Nu bekend als InHolland) gaan doen. Tijdens deze studie was Anna werkzaam voor een pretechoburo. Na het behalen van deze masterdegree is Anna gaan werken als echoscopiste voor diverse echocentra. De liefde voor de 3D echografie is dus vanaf het begin een rode draad geweest en is dat nog steeds.

“ Zwangerschap en echoscopie zijn een waar wonder”

Sadee Bense is in 2012 afgestudeerd aan de MBRT. Om haar droom als echoscopiste te verwezenlijken heeft ze de post hbo opleiding ‘ `Echografie in de Gynaecologie en Obstetrie’ gevolgd. Hier heeft ze tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad. Het is een fantastisch vak en ze gaat iedere dag met plezier naar haar werk.

Het wonder van het nieuwe leven, de bijzondere techniek en het contrast tussen vreugde en verdriet maakt voor haar elke dag uniek.

Sadee vindt heel fijn om deze bijzondere momenten in de zwangerschap samen met de mensen te mogen beleven. Het is een verantwoordelijk prachtig vak, ze hoopt nog velen echo’s te mogen maken in de toekomst. Naast de medische echo’s is Sadée ook gespecialiseerd in het maken en trainingen geven van 3D/4D echo’s.

 

Meer informatie over 3D echotrainer vind je op 3dtrainer.jimdo.com

 

Algemene informatie 3/4D training:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  alle niveaus

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Duur training:     165 min-225 min (afhankelijk van aantal deelnemers)

Prijs:                      € 350 (exclusief BTW)

Locatie:                 Op locatie EchoXpert te Amsterdam en/of op locatie naar keuze

Aanmelding:        Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

Accreditatie:        Wordt aangevraagd bij BEN

 

 

Theorie: 45 minuten

 

3D is een techniek die inmiddels niet meer uit de echografie is weg te denken. De vraag naar 3D echoscopisten neemt vanuit het werkveld ook toe. Tevens is het een lastig onderdeel van de echoscopie, de verwachtingen liggen hoog en daardoor de druk op de echoscopist. Tevens vergt het kennis van de instellingen en mogelijkheden van het echoapparaat. Met deze workshop gaan we op een begrijpelijk en praktische manier in op de volgende onderwerpen:

 • Verschil 2D/3D/4D/HD technieken
 • Verwachtingsmanagement voor de echo
 • Wat zijn de voorwaarden voor een mooie 3D opname?
 • Welke knoppen gebruik je om het beeld te optimaliseren?
 • Do’s en don’t tijdens de echo

 

Praktijk: 150-180 min (Netto tijd, 60 min per cursist)

 

Bij de hands-on zullen de deelnemers oefenen met het knoppen gebruik en de instellingen van het apparaat. Hoe krijg je nou een mooi plaatje? Wat kan ik doen om het nog mooier te maken? Kortom: Het beste uit de situatie halen.

Na het volgen van de workshop heeft de deelnemer inzicht verkregen in:

 1. 2D vs 3D/4D/HD technieken
 2. Verwachtingsmanagement
 3. Voorwaarden creëren voor een mooi 3D/4D opname
 4. Uitvoering van een 3D/4D opnamen
 5. Optimalisatie van het 3D beeld
 6. Toepassen van de instellingen/knoppen
Geslachtsbepaling

Jongen of meisje??

De training geslachtsbepaling wordt verzorgd door ‘3D echotrainer’ Anna van der Klei en Sadée Bense.

 

Meer informatie over 3D echotrainer vind je op 3dtrainer.jimdo.com

 

Algemene informatie training geslachtsbepaling:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  alle niveaus

Niveau training:  Basis en gevorderd

Duur training:     165-180 minuten

Prijs:                      250 euro (ex BTW) per cursist

Locatie:                Bij EchoXpert in Amsterdam en/of locatie naar keuze

Accreditatie:        BEN 2 punten

Aanmelding:        Aanmelding kan via het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina.

LET OP: MINIMAAL 2 CURSISTEN PER WORKSHOP

 

Theorie: 45 min

 

Het theorie gedeelte wordt gegeven middels een presentatie. Met deze workshop gaan we op een begrijpelijk en praktische manier in op de volgende onderwerpen:

De ontwikkeling van het foetale geslacht

Hoe ziet het geslacht eruit op de echo vanaf 13-14 weken

Valkuilen

Do’s en don’t tijdens de echo

 

Praktijk: 120 min

 

Bij de hands-on zullen de deelnemers oefenen met het in beeld brengen van het geslacht. Er zullen meerdere zwangeren proefpersonen zijn vanaf 13 weken zwangerschap. Hoe krijg je het geslacht goed in beeld? Wat zijn de valkuilen? Kortom: We gaan leren met een zeker gevoel bij 14 weken het geslacht te bepalen. Zodat jullie dit in de eigen praktijk kunnen toepassen.

SEO Logboek training

‘Puntjes op de i’ voor een goede SEO en een mooi logboek

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 4 uur (incl. training)

Prijs:                     Individuele SEO logboektraining €400. Groepstraining max 4 personen € 295 p.p.

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Het structureel echoscopisch onderzoek’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

In deze training staat het vastleggen van de verplichte beelden voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek conform de landelijke kwaliteitseisen centraal. Uiteraard ligt daarbij de focus op het maken van de juiste opnames. De methode van een goede meting wordt besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat. Daarnaast worden er tips en trucs gegeven voor het verkrijgen van de juiste doorsnedes. SEO logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zullen plenair beoordeeld en gedeeltelijk gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken.

 

Praktijk: 120 minuten

De docent zal aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het beeld (o.a depth, focus, gain, manier van vergroten), en aandacht besteden aan ‘probe handling’ voor corrigeren van het vlak. Daarna wordt besproken wat de juiste vergroting is van het beeld van de verschillende orgaansystemen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle verplichte items zullen worden beoordeeld. Bij alle metingen (biometrie, cerebellum en pyela) zal tevens kritisch gekeken worden naar het plaatsen van de calipers.

 

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 

 1. Optimalisatie van de benodigde doorsnedes
 2. Het correct verrichten van de metingen
 3. De eisen die gesteld worden aan de beeldopslag
 4. Gebruik echo-apparaat: depth, gain, focus, box vergroting versus normale vergroting, gebruik verschillende settings.
seologboektraining
Stagebegeleiding

Stage Echoscopie

Mocht je in het kader van een echoscopie opleiding stage moeten lopen, dan kan dat bij EchoXpert. Meld je hiervoor tijdig aan, want we hebben maar een beperkt aantal stage plaatsen. Op de dagen dat je stage loopt, zal er extra tijd ingepland worden voor alle echo’s, waardoor je voldoende mogelijkheden hebt om te kunnen echoën en er voor ons alle tijd is om je te begeleiden. Als stagevergoeding rekenen we €75 per dagdeel (€18,75/uur).

Masterclass voor stagiaires

Masterclass ter voorbereiding echo-examen

Algemene informatie:

Doelgroep:          Echoscopist in opleiding

Uitgangsniveau:  De deelnemer volgt momenteel een echoscopie opleiding. (basis of SEO)

Niveau training:  Beginnend en op examen niveau

Studiebelasting:  Totaal ca. 3 uur

Prijs:                     € 200

 

Inhoud masterclass:

Mocht je in het kader van een echoscopie opleiding  ter voorbereiding op het praktijkexamen ‘de puntjes op de i’ willen zetten; meld je aan voor een masterclass! In een kleine groep van maximaal 3 deelnemers worden in 3 uur tijd met 3 verschillende proefpersonen de onderwerpen behandeld waar jij als stagiaire moeite mee hebt. Meld je hiervoor tijdig aan, want we hebben maar een beperkt aantal masterclasses!!

Data trainingen lokatie echoxpert

Onderstaand vind je de actuele trainingsdata op locatie EchoXpert te Amsterdam. Er kunnen zich per training maximaal 4 personen aanmelden. Het is ook mogelijk om een groepstraining of individuele training incorporate te volgen! Geef aan op het invulformulier voor welke training en op welke datum je je wilt inschrijven. In geval van een groepstraining nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om e.e.a. kort te sluiten.

Doppler in zwangerschap


2020

18 dec; 13.00-16.30u


2021

27 jan; 13.00-16.30u

13 mei; 9.30-13.00u

Foetale Brein


2020

20 nov; 13.00-16.30u


2021

16 maart; 13.00-16.30u

SEO Logboek


individueel en in groep

datum en tijd in overleg

Foetale Hart


2020

5 nov ; 9.30-12.30u VOL


2021

11 januari; 9.30-13.00u

4 mei; 13.00-16.30u

2D beeld-optimalisatie


2020

24 nov; 13.00-16.30u


2021

2 april; 13.00-16.30u

1e trimester afwijkingen


2020

22 okt; 09.30-13.00u

3 dec; 9.30-13.00u


2021

22 februari; 13.00-16.30u

28 mei; 9.30-13.00u

(in company) training op maat voor groep of individueel


Onderwerp, tijd en plaats

in overleg. Prijs op aanvraag.

Biometrie optimalisatie


2020

28 okt; 13.00-16.30u

15 dec; 9.30-13.00u


2021

4 maart; 9.30-13.00u

14 juni; 9.30-13.00u

Geslachtsbepaling (door 3Dtrainsters)


 2020

4-nov; 17.00-20.30u VOL

2 dec; 17.00-20.30u VOL

3/4 D echoscopie(door 3D trainsters)


2020

26 okt; 17.00-20.00u VOL

26 nov; 17.00-20.00

Vitaliteit & zwangerschapsdatering


2020

22 sept ; 9.30-12.30u

13 okt: 13.00-16.30u


2021

5 januari; 13.00-16.30u

29 april; 9.30-13.00u

Back to basics; Ultrasound clock


2020

9 dec; 9.30-13.00u


2021

11 februari; 9.30-13.00u

13 april; 9.30-13.00u

29 juni; 13.00-16.30u

Meld je hier aan voor een training

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in om een van onze trainingen te volgen of informatie aan te vragen.

Aanmeldingsformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de laatste ontwikkelingen op echogebied, interessante artikelen en het aanbod van onze trainingen, theoretische bijscholingen en casuïstiekbesprekingen.

Ben je geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Meld je hier aan.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.