EchoXpert Academy logo in raam

Trainingen

Het opleiden van anderen in het vakgebied zien we als een uitdaging. De continue ontwikkelingen en nieuwe technieken in de echoscopie en veranderingen in protocollen en kwaliteitseisen vragen een regelmatige bijscholing en training van ons als echoscopist. Daarnaast willen aanstaande ouders de beste zorg voor hun ongeboren kind. Bij de meeste echo’s zullen geen bijzonderheden worden gezien. Maar toch zal je soms ook twijfel hebben over jouw bevindingen, ook al heb je veel ervaring. Vaak werk je alleen en zal je niet snel jouw vaardigheden verder ontwikkelen. Als EchoXpert durven wij te stellen dat samen echoën de manier is om kwaliteit te verbeteren. Blijf kritisch kijken naar je eigen handelen, en je zult zien dat het altijd beter kan. We zijn ervan overtuigd dat wij de juiste scholing kunnen geven die aansluit bij ieders opleidingsniveau op echogebied. Ons streven is om in een prettige en veilige setting echovaardigheden te oefenen en jou als cursist te motiveren. We werken daarom ook in kleine groepen van maximaal 4 personen per trainer.

Echoscopie is DOEN! Kwaliteit verbeteren is SAMEN DOEN!

Aanbod training

Ben je geïnteresseerd om praktijktraining op te doen? EchoXpert verzorgt zowel incompany hands-on trainingen als trainingen in ons echocentrum . Hieronder staat ons trainingsaanbod omschreven per onderwerp. De data die vermeld staan hebben betrekking op de trainingen op locatie Echoxpert in Amsterdam waar je je individueel voor kan opgeven. Bij deze trainingen gaan we uit van een groep van maximaal 4 personen. Ook als je een groepstraining wilt organiseren op jouw eigen locatie kan je een keuze maken uit onderstaande onderwerpen. Vervolgens plannen we gezamelijk een datum waarop wij de training komen geven. Uiteraard kun je ook zélf een onderwerp verzinnen, wij zullen onze training hierop aanpassen. Voor aanmelden of informatie; vul s.v.p. het contactformulier in.

Algemene informatie en kosten

De duur van een hands-on training bij Echoxpert is 3,5 uur. Na afloop van een traning ontvang je een certificaat en vraagt Echoxpert accreditatie punten aan bij BEN/KNOV. De kosten voor een training bij EchoXpert te Amsterdam bedragen in 2022 €299 per deelnemer (BTW vrij tarief). Voor een incompany groepstraining (met onderwerp naar keuze) maken we een offerte op maat. Ook biedt EchoXpert individuele training (1 op 1). Voor informatie en prijzen kijk bij inhoud trainingen. Onderaan deze pagina kan je de trainingsagenda bekijken én kan je je aanmelden of informatie opvragen. Op al onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Inhoud Trainingen

Incompany hands-on training op maat

Training op maat in eigen praktijk

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  Niveau wordt in overleg aangepast op kennis en kunde van de deelnemers

Niveau training:  Basis en gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 4 uur (incl. training)

Prijs:                     Op basis van offerte op maat. Indicatie: Groepstraining voor 4 personen € 299 p.p. Kleinere of grotere groepen mogelijk                                  (per trainer max. 4 deelnemers). Prijs exclusief voorbereiding-en voorrijkosten. Deze worden vooraf in offerte meegenomen.

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           Leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 75 minuten

Bij een incompany (groeps)training kan het onderwerp naar wens worden gekozen en wordt de training op maat gemaakt afhankelijk van het niveau van de cursisten.

 

Praktijk: 120 minuten

Het praktijkdeel bestaat uit 2 sessies van 60 minuten. Voor elke sessie is een zwangere proefpersoon nodig. Met max 4 deelnemers per hands-on groep is er tijd en ruimte voor de trainer om in te gaan op de individuele behoeften van de deelnemers. Elke deelnemer dient aan 2 sessies mee te doen! Bij grotere groepen (>4 deelnemers) worden er meerdere trainers ingezet (en dienen er meerdere echotoestellen beschikbaar te zijn om op te oefenen).

Stap voor stap naar het juiste vlak met Ultrasound Clock methode ™

Stap voor stap naar het juist vlak met de Ultrasound Clock Methode ™

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                       € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:          Hoofdstuk 8 t/m paragraaf 8.5.1 uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN & KNOV.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus leggen we uit hoe je altijd op een eenvoudige manier de juiste doorsnede kunt vinden. Hiervoor gebruiken we het principe van klok kijken; de Ultrasound Clock Methode. De basis van dit principe is echoën vanuit een transversale doorsnede waarbij er gelet wordt op de positie van de rug van het kind. Aan de hand van een stappenplan bespreken we hoe je vandaar uit correcte transversale, sagittale en coronale vlakken krijgt. Ook wordt dan duidelijk wanneer je een bepaald vlak niet in beeld kunt krijgen. Daarnaast gaan we in op het effect van de verschillende manieren van probe handling: schuiven, roteren, wiegen en kantelen.

Conclusie: We tonen een  gestandaardiseerde aanpak, die altijd werkt! Dus niet meer zoeken naar een bepaald vlak, maar bedenken welk vlak je nodig hebt en weten hoe je de probe moet bewegen om dat vlak te verkrijgen. Dan blijkt het verkrijgen van een 4-kamerbeeld ineens niet meer moeilijk! Zowel voor de beginnende als gevorderde echoscopist een eye-opener. Ook heel nuttig om te gebruiken bij het begeleiden van stagiairs.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Bij de hands-on training zal er geoefend worden met de toepassing van het stappenplan. De docent start met een korte live demonstratie om het principe van klok kijken te demonstreren. Daarna oefenen alle deelnemers met het stappenplan. De docent geeft concrete aanwijzingen voor het verkrijgen van de juiste doorsnedes.

Na het volgen van de training:

 1. De cursist heeft kennis van de Ultrasound Clock lesmethode om de correcte (NOVOG) vlakken te verkrijgen.
 2. De cursist kan de Ultrasound Clock methode gestructureerd toepassen tijdens een echo onderzoek.
 3. De cursist kan aan de hand van het echobeeld bepalen welke probe correcties gedaan moeten worden om het optimale vlak te verkrijgen.
 4. De cursist heeft kennis van de extra eisen m.b.t. de vlakken voor optimale biometrie meting.
Knoppen en instellingen; beeld optimalisatie

Haal het maximale uit jouw apparatuur

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                      € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Basisprincipes van het ultrageluidonderzoek’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

Fysica is geen populair onderwerp, maar je kunt er wel ongelooflijk profijt van hebben als je meer inzicht hebt in de verschillende mogelijkheden van het echo-apparaat en je dit direct kunt toepassen ter verbetering van de beeldkwaliteit. In deze cursus gaan we op een begrijpelijke en practische manier in op de volgende onderwerpen:
– Hoe komt het beeld tot stand met ultrageluid?
– Wat zijn de verschillende vormen van resolutie?
– Welke instellingen zijn er om het beeld aan te passen? Welke knoppen op het echo-apparaat gebruik je daarvoor?
– Wat zijn de mogelijke artefacten?

 

Praktijk: 120 minuten

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de instellingen van het apparaat. De docent zal de deelnemers onder andere vragen zelf een setting van het apparaat opnieuw in te stellen.
De leerdoelstellingen van deze cursus:

 1. De cursist kent en begrijpt de basiskennis van de echofysica.
 2. De cursist kent de begrippen: depth, gain, time gain compensation, focus, frequency, line density, harmonics, acoustic output &  frequentie en kan deze toepassen op het echo-apparaat.
 3. De cursist kan met behulp van de settings van het echo-apparaat het echobeeld op een juiste manier instellen en aanpassen indien dit nodig is.

Quiz: 20 minuten
Aan de hand van dia’s / filmpjes met echobeelden met verschillende settings, zal de opgedane kennis over fysica worden besproken .

Vaginale echoscopie van uterus en ovaria

Verbeter je vaardigheid in het doen van vaginale echoscopie

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                      € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 75 minuten

Bij vaginaal scannen wordt de probe handling en daarmee de oriëntatie (craniaal, caudaal, links en rechts) vaak als moeilijker ervaren dan bij abdominaal scannen. Deze cursus geeft een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van een vaginale echo.

We geven uitleg over de anatomie en terminologie van de genitalia interna. We bespreken de oriëntatie en probehandeling volgens de US clock methode. Deze methode biedt een houvast voor de uitvoering van vaginale echoscopie en het vinden van de juiste vlakken. We bespreken de mogelijkheden en de beperkingen van een vaginale echo. We besteden ook aandacht aan het gebruik / instellingen van het echo-apparaat. We besluiten met een aantal praktijkvoorbeelden van vaker voorkomende pathologie.

NB: tijdens deze training wordt het uitvoeren van de vaginale echo op elkaar geoefend in een kleine groep van max. 4 deelnemers! Dit is dé manier om rustig te oefenen en in alle openheid te spreken. Indien de training op de eigen locatie wordt gegeven kan er óók voor gekozen worden om zélf proefpersonen te regelen. 1 proefpersoon per 30 minuten.

Praktijk: 150 minuten (3 proefpersonen van 45 min)

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met het uitvoeren van een vaginale echo. De docent zal toetsen op inzicht in de oriëntatie, zal letten op de juiste instellingen van het echo-apparaat en zal instructies geven voor het verkrijgen van het juiste vlak middels de US clock methode en voor beeldoptimalisatie.

De leerdoelen van deze training:

 1. De cursist kent de anatomie en bijpassend echobeeld van de uterus, beide ovaria en omgeving.
 2. De cursist kan een transvaginaal echo onderzoek  gestructureerd en nauwkeurig uitvoeren met behulp van de US clock methode
 3. De cursist kan de juiste doorsnedes maken om uterus en beide ovaria te beoordelen en te kunnen meten.
 4. De cursist kan de beeldinstellingen optimaliseren
 5. De cursist kent de mogelijkheden, beperkingen en valkuilen van het onderzoek.
Datering en vitaliteit

En dagje meer of minder; zie het verschil!

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                      € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘De jonge zwangerschap’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 75 minuten

In deze cursus behandelen de beeldherkenning in het eerste trimester van week 4 tot en met week 13 en het nauwkeurig uitvoeren van een termijnecho. Een ideale opfrisser dus!

Aan de hand van het protocol ‘Zwangerschapsdatering’ van de NVOG wordt de methode van een goede CRL-meting besproken. We richten ons ook op de wand en vorm van de uterus, het vruchtwater, de placenta, de dooierzak, meerlingen, embryonale bewegingen en belangrijke embryonale structuren. Uiteraard is er aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat in het eerste trimester. Counselingsaspecten bij onverwachte bevindingen (o.a. miskraam, EUG en mola) komen aan de orde. CRL-logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zullen plenair beoordeeld en gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken.

 

Praktijk: 120 minuten

Tijdens het hands-on gedeelte zal er geoefend worden met een systematische aanpak waarbij de eerder besproken structuren bekeken zullen worden. Alle deelnemers verrichten abdominale CRL-metingen en de docent geeft concrete aanwijzingen voor het optimaliseren van het echoscopische beeld en de CRL metingen. De docent zal de instellingen steeds (laten) wijzigen om het effect hiervan op het beeld en de meting te laten zien. De metingen van de deelnemers worden onderling met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in het effect op de datering.

Na het volgen van de cursus:

 1. De cursist kan de ontwikkelende (vroege) zwangerschap op het echobeeld herkennen.
 2. De cursist kent de opties en voordelen van een gestructureerde aanpak van een vitaliteits- of termijnecho.
 3. De cursist kent de eisen voor de juiste mid sagittale doorsnede voor CRL-meting.
 4. De cursist kan normale anatomische structuren op juiste wijze in beeld brengen volgens de US clock.
 5. De cursist krijgt inzicht in persoonlijke manier van meten en hoe deze te optimaliseren.
 6. De cursist kent de settings van het echo-apparaat voor de juiste beeldoptimalisatie.
Biometrie optimalisatie

‘Spice up’ your measurements!

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          Ervaren (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           Bestuderen Hoofdstuk 8 t/m paragraaf 8.5.1 uit het leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’ van Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN & KNOV

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus kijken we kritisch naar jouw biometrie metingen en leer je aan de hand van de Ultrasound Clock methode om systematisch de biometrievlakken op te zoeken en te optimaliseren. Lastige praktijksituaties komen hierbij uitgebreid aan bod. Ook is er aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (o.a. dept, vergroting, focus en beeldoptimalisatie). Tot slot zullen de deelnemers elkaars biometrie-logboeken (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) scoren en bespreken we wat goed gaat én/of hoe het vlak of de meting verbeterd zou kunnen worden. Deze training geeft je meer handvatten om een biometrie nauwkeuriger uit te voeren en biedt oplossingen in lastige praktijksituaties. Ideaal als je jezelf wilt verbeteren of je bijvoorbeeld een onvoldoende logboek hebt teruggekregen.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Tijdens het hands-on gedeelte zullen alle deelnemers bij dezelfde proefpersoon alle biometriemetingen verrichten (HC, AC en FL) met behulp van de US clock en zal de docent concrete aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het echoscopische beeld en de metingen. De docent zal de instellingen steeds (laten) wijzigen om het effect hiervan op het beeld en de meting te laten zien. De biometriegegevens van de deelnemers worden onderling met elkaar vergeleken om inzicht te krijgen in het effect op de percentielwaarden.

 

Na het volgen van de cursus:

 

 

 1. Kent de cursist de eigen verbeterpunten t.a.v. de biometriemeting.
 2. Kan de cursist de US Clockmethode hanteren bij de uitvoering van biometriemetingen.
 3. Kan de cursist de biometrievlakken optimaliseren met US Clockmethode
 4. Kan de cursist de instellingen van het echo-apparaat gebruiken om het echobeeld te optimaliseren.
 5. Kent de cursist de mogelijkheden, beperkingen en valkuilen van het onderzoek en zichzelf.
biometrie
Foetale brein

Houvast bij de beoordeling: beeldherkenning in drie vlakken

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                      € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Centraal zenuwstelsel en neurale buis’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt uitgebreid aandacht gegeven aan de normale anatomie van het foetale brein, gebruikmakend van zowel de standaard transversale vlakken als van coronale en sagittale vlakken. In de standaard transversale vlakken wordt gekeken naar extra structuren die houvast kunnen geven in de beoordeling. De coronale en sagittale vlakken worden getoond om meer 3-dimensionaal inzicht te krijgen en meer vertrouwd te raken met de onderlinge verhoudingen van de hersenstructuren. Naast de normale ontwikkeling worden ook meerdere echoscopische beelden van hersenafwijkingen getoond ter illustratie.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning in de transversale, maar ook de coronale en sagittale vlakken. De docent zal aanwijzingen geven om deze vlakken te verkrijgen en de deelnemers wijzen op de herkenning van een aantal normale hersenstructuren. Daarnaast is er ook aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat.

 

Na het volgen van de cursus:

 1. Kent en herkent de cursist de normale anatomie van het foetale brein bij de verschillende zwangerschapstermijnen.
 2. Kent en herkent de cursist de normale anatomische structuren in de verschillende vlakken van het echobeeld. (voor- en achterhoornen van de laterale ventrikels, 3e en 4e ventrikel, thalamus, cerebellum en cisterna magna, corpus callosum, cavum vergae, gyrus temporo-occipitalis, sulci centralis).
 3. Kan de cursist een aantal voorkomende afwijkingen herkennen in het echobeeld.
 4. Kan de cursist de instellingen van het echo-apparaat toepassen ter verbetering van de beeldvorming van het hoofd en hersenen.
 5. Kan de cursist color / power Doppler gebruiken voor de herkenning van het verloop van het corpus callosum en enkele vaatstructuren.
 6. Kent de cursist de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek.
Foetale hart

Een goede kijk op het hart: 3D inzicht

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Gevorderd.

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Hart’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt besproken op welke manier de cursist het hart optimaal in beeld in beeld kan krijgen, zodat de anatomie van het foetale optimaal beoordeeld kan worden. Er wordt gewerkt met de US clock en de stand van de wervelkolom. De standaard vlakken voor beoordeling van het 4-kamerbeeld, de linker en rechter uitstroom en het 3-vaten beeld worden getoond, waarbij gewezen wordt op andere hartstructuren die in deze vlakken zichtbaar zijn als extra houvast voor de beoordeling. De aanpak voor de beoordeling van het septum wordt besproken met aandacht voor de juiste instelling van het echo-apparaat. Tevens zal ook het hart in het sagittale vlak en coronale vlak bekeken worden om meer 3-dimensionaal inzicht te krijgen en meer vertrouwd te raken met de onderlinge verhoudingen van de verschillende hartstructuren. Naast de normale anatomie worden ook meerdere echoscopische beelden van hartafwijkingen getoond ter illustratie.

 

Praktijk: 120 minuten

 

Bij de hands-on training zullen de deelnemers oefenen met de beeldherkenning in de transversale, maar ook de coronale en sagittale vlakken. De docent zal aanwijzingen geven om deze vlakken te verkrijgen en de deelnemers wijzen op de herkenning van een aantal andere hartstructuren. Er zal geoefend worden met de beoordeling van het septum, foramen ovale en V-sign middels color Doppler. De docent zal letten op de juiste instellingen van het echo-apparaat en zal instructies geven voor beeldoptimalisatie.

 

Na het volgen van de cursus:

 1. Kan de cursist het hart optimaal in beeld brengen m.b.v. de US clock methode.
 2. Kan de cursist buiten de standaard (SEO) anatomie óók een aantal extra structuren van het hart in beeld brengen en benoemen (zoals ventrikels, atria, septum, AV-kleppen, foramen ovale, aorta en a. pulmonalis, V sign en V sign trachea sign, aortaboog, ductus arteriosus, v. cava superior en inferior, longvenen).
 3. Kan de cursist het echo-apparaat optimaal instellen voor onderzoek van het hart. (zoals Color Doppler, PRF, frame rate, juiste manier van vergroten)
 4. Mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek.
foetalehart
Doppler in de zwangerschap

Een betrouwbare Doplermeting, hoe maak en interpreteer ik die?

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Basisprincipes van het ultrageluidonderzoek’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

 

In deze cursus wordt de theorie behandeld van het gebruik van het Doppler effect in de zwangerschap. De meerwaarde van de verschillende Dopplermetingen (a. uterina, a. umbilicalis en a. cerebri media) en de interpretatie van de metingen worden uitgelegd. De methode van een goede meting wordt besproken met uitgebreid aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat (beeldoptimalisatie en gebruik van de verschillende knoppen / functies).

 

Praktijk: 120 minuten

 

Tijdens het hands-on gedeelte zullen alle deelnemers de Dopplermetingen (a. uterina, a. umbilicalis en a. cerebri media) verrichten en zal de docent concrete aanwijzingen geeft voor het optimaliseren van de metingen.

 

Na het volgen van de cursus:

 1. Kent de cursist de echofysische begrippen van het doppleronderzoek en weet deze toe te passen en te verklaren in de praktijk
 2. Kent de cursist de fysiologie en pathologie van placenta en bloedvaten en de daarbij behorende stroomprofielen
 3. Kan de cursist de dopplermetingen van a. umbilicalis, a.cerebri media en a.uterina uitvoeren in de praktijk
 4. Kan de cursist de dopplerinstellingen op het echo-apparaat benoemen, toepassen, instellen en verbeteren
 5. Kan de cursist doppler metingen interpreteren.
 6. Kent de cursist de valkuilen bij de metingen en de mogelijkheden en beperkingen van het doppler onderzoek.
doppler2
doppler
Logboektraining Biometrie

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Basis of gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 5 uur (incl. training)

Prijs:                     € 299 (BTW vrijgesteld)

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Groei en placenta’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

In deze training staat het vastleggen van de verplichte beelden voor biometrie centraal. Uiteraard ligt daarbij de focus op het maken van de juiste opnames. De methode van een goede meting wordt besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat. Daarnaast worden er tips en trucs gegeven voor het verkrijgen van de juiste doorsnedes. Biometrie logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zullen plenair beoordeeld en gedeeltelijk gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken.

 

Praktijk: 120 minuten

De docent zal aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het beeld (o.a depth, focus, gain, manier van vergroten), en aandacht besteden aan ‘probe handling’ voor corrigeren van het vlak. Daarnaast wordt geoefend met het verkrijgen en vastleggen van de juiste biometrievlakken om te voldoen aan de logboek eisen. Bij alle metingen zal tevens kritisch gekeken worden naar het plaatsen van de calipers.

 

Na het volgen van de cursus:

 1. Kent de cursist de eisen van een biometrielogboek en leert de cursist wat de verbeterpunten zijn t.o.v. de eigen plaatjes.
 2. Kan de cursist de benodigde doorsnedes  optimaliseren met behulp van de US clock.
 3. Kan de cursist de biometriemetingen preciezer uitvoeren.
 4. Kent de cursist de instellingen die benodigd zijn om het echobeeld te optimaliseren zoals : depth, gain, focus, box vergroting versus normale vergroting en het gebruik verschillende settings.
biometrie

Echo in 3e trimester: zoveel méér dan alleen biometrie!

Logboek training SEO

‘Puntjes op de i’ voor een goede SEO en een mooi logboek

Algemene informatie:

 

Doelgroep:          (Arts-)echoscopist, verloskundige, gynaecoloog (in opleiding)

Uitgangsniveau:  De deelnemer is gecertificeerd voor basis echoscopie, SEO of GUO

Niveau training:  Gevorderd, afgestemd op het niveau van de deelnemer(s)

Studiebelasting:  Totaal ca. 4 uur (incl. training)

Prijs:                     Individuele SEO logboektraining €410 Groepstraining max 4 personen € 299 p.p.

Voorbereiding:    Voorbereidende opdracht & bestuderen theorie.

Literatuur:           ‘Het structureel echoscopisch onderzoek’ uit leerboek ‘Echoscopie in de verloskunde en gynaecologie’, Van Vugt, 2016, ISBN 9789036814508.

Accreditatie:        Er zijn 3 punten te behalen bij BEN, KNOV, NVOG.

 

Theorie: 60 minuten

In deze training staat het vastleggen van de verplichte beelden voor het Structureel Echoscopisch Onderzoek conform de landelijke kwaliteitseisen centraal. Uiteraard ligt daarbij de focus op het maken van de juiste opnames. De methode van een goede meting wordt besproken met aandacht voor de juiste instellingen van het echo-apparaat. Daarnaast worden er tips en trucs gegeven voor het verkrijgen van de juiste doorsnedes. SEO logboeken van de deelnemers (geanonimiseerd en niet herleidbaar tot echoscopist) zullen plenair beoordeeld en gedeeltelijk gescoord worden. De scores worden vergeleken en de verschillen besproken.

 

Praktijk: 120 minuten

De docent zal aanwijzingen geven voor het optimaliseren van het beeld (o.a depth, focus, gain, manier van vergroten), en aandacht besteden aan ‘probe handling’ voor corrigeren van het vlak. Daarna wordt besproken wat de juiste vergroting is van het beeld van de verschillende orgaansystemen om te voldoen aan de gestelde eisen. Alle verplichte items zullen worden beoordeeld. Bij alle metingen (biometrie, cerebellum en pyela) zal tevens kritisch gekeken worden naar het plaatsen van de calipers.

 

Na het volgen van de cursus heeft de cursist inzicht verkregen in:

 

 1. Kent de cursist de eisen die gesteld worden aan de beeldopslag.
 2. Kan de cursist de eigen beelden kritisch bekijken en de verbeterpunten benoemen.
 3. Kan de cursist de benodigde doorsnedes en beelden optimaliseren.
 4. Kan de curist de metingen correct verrichten.
 5. Kent de cursist  de instellingen van het echo-apparaat om de verkregen beelden te optimaliseren : depth, gain, focus, box vergroting versus normale vergroting, gebruik verschillende settings.
seologboektraining
Stagebegeleiding

Stage Echoscopie

Mocht je in het kader van een echoscopie opleiding stage moeten lopen, dan kan dat bij EchoXpert. Meld je hiervoor tijdig aan, want we hebben maar een beperkt aantal stage plaatsen. Op de dagen dat je stage loopt, zal er extra tijd ingepland worden voor alle echo’s, waardoor je voldoende mogelijkheden hebt om te kunnen echoën en er voor ons alle tijd is om je te begeleiden. Als stagevergoeding rekenen we €75 per dagdeel (€18,75/uur).

Masterclass voor stagiaires

Masterclass ter voorbereiding echo-examen

Algemene informatie:

Doelgroep:          Echoscopist in opleiding

Uitgangsniveau:  De deelnemer volgt momenteel een echoscopie opleiding. (basis of SEO)

Niveau training:  Beginnend en op examen niveau

Studiebelasting:  Totaal ca. 3 uur

Prijs:                     € 200

 

Inhoud masterclass:

Mocht je in het kader van een echoscopie opleiding  ter voorbereiding op het praktijkexamen ‘de puntjes op de i’ willen zetten; meld je aan voor een masterclass! In een kleine groep van maximaal 3 deelnemers worden in 3 uur tijd met 3 verschillende proefpersonen de onderwerpen behandeld waar jij als stagiaire moeite mee hebt. Meld je hiervoor tijdig aan, want we hebben maar een beperkt aantal masterclasses!!

Data trainingen lokatie echoxpert

Onderstaand vind je de actuele trainingsdata op locatie EchoXpert te Amsterdam. Er kunnen zich per training maximaal 4 personen aanmelden. Het is ook mogelijk om een groepstraining of individuele training incorporate te volgen! Geef aan op het invulformulier voor welke training en op welke datum je je wilt inschrijven. In geval van een groepstraining nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op om e.e.a. kort te sluiten.

Doppler in zwangerschap


2022

7 feb; 9.30-13.00u

5 juli; 9.30-13.00u

Biometrie optimalisatie


2021

24 nov; 13.00-16.30u

2022

15 feb; 13.00-16.30u

14 juni; 13.00-16.30u

Knoppen & instellingen; 2D beeld-optimalisatie


2021

2 dec; 9.30-13.00u

2022

31 maart; 9.30-13.00u

Foetale Hart


2022

8 maart; 13.00-16.30u

Vaginale echoscopie van uterus en ovaria


2022

19 april; 9.30-13.00u

20 juni; 13.00-16.30u

NT meting in de praktijk


2022

4 april; 13.00-16.30u

Vitaliteit & zwangerschapsdatering


2022

31 jan; 9.30-13.00u

16 mei; 9.30-13.00u

Stap voor stap naar het juiste vlak m.b.v. Ultrasound clock


2022

25 jan; 13.00-16.30u

13 mei; 13.00-16.30u

Foetale Brein


2022

op aanvraag (min 2 pers)

(in company) training op maat voor groep of individueel


Onderwerp, tijd en plaats

in overleg. Prijs op aanvraag.

Logboektraining SEO


individueel en in groep

datum en tijd in overleg

Logboek termijnecho


individueel en in groep

datum en tijd in overleg

Logboek training biometrie


individueel en in groep

datum en tijd in overleg

Praktijkbegeleiders training


individueel en in groep

datum en tijd in overleg

Meld je hier aan voor een training

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in om een van onze trainingen te volgen of informatie aan te vragen.

Aanmeldingsformulier

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuwsbrief

We brengen regelmatig een nieuwsbrief uit met daarin informatie over de laatste ontwikkelingen op echogebied, interessante artikelen en het aanbod van onze trainingen, theoretische bijscholingen en casuïstiekbesprekingen.

Ben je geïnteresseerd in de nieuwsbrief? Meld je hier aan.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.