1. Introductie Verkorte Opleiding [smartslider3 slider=70] 2. Datering en vitaliteit [smartslider3 slider=71] 3. Knoppen en instellingen [smartslider3 slider=72] 4. Biometrie [smartslider3 slider=75] 5. Gynaecologie en echoscopie, vlakken en normaalbeeld [smartslider3 slider=76] 6.Beeldherkenning [smartslider3 slider=74] ...

NVOG Datering van de zwangerschap (aug 2018) NVOG protocol Foetale Biometrie (aug 2018) NVOG Bloedverlies in de tweede helft zwangerschap NVOG Modus partus bij placenta praevia marginalis NVOG richtlijn Foetale Groeirestrictie Stroomdiagram leidraad placenta-en navelstrengproblematiek NVOG Foetale echoscopie NVOG Leidraad indicatiestelling Prenatale Diagnostiek Overig AFI-tabel Moore Medcalc Links naar de NVOG website De NVOG heeft landelijke richtlijnen...

U kunt hier het benodigde cursusmateriaal in PDF formaat downloaden. Handleiding portfolio Verrichtingenformulier 1e trimester echo's Verrichtingenformulier 2e 3e trimester echo's Verrichtingenformulier vaginale echo's Evaluatieformulier Formulier eindbeoordeling stage Format logboek leeg Checklist items logboek Voorbeeldlogboek [smartslider3 slider=63] Plenaire logboekbespreking [smartslider3 slider=77] Introductie [smartslider3 slider="45"] ...