Echo onderzoek

Je bent zwanger! Proficiat!

De echoscopisten van Echoxpert zijn gespecialiseerd in het maken van echo’s in de zwangerschap, gynaecologische echo’s en fertiliteitsecho’s.

Op deze pagina vertellen we meer over de verschillende echo’s en wanneer je bij ons terecht kunt.

Hoe wij werken

Verwijzing

Voor de medische echo’s heb je een verwijzing nodig van je verloskundige / arts. De verwijzer kan je meer informatie geven.

Het echo onderzoek

Je bent bij ons verzekerd van deskundige zorg en aandacht tijdens en rondom jouw echo. Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto's uitgeprint.

Uitslag

Bij een echo op verwijzing zullen we altijd de uitslag van de echo aan je verloskundige sturen. Bij bijzonderheden zullen we telefonisch contact opnemen en haar persoonlijk op de hoogte stellen.

Vervolgonderzoek

Als er tijdens een echo afwijkingen worden vastgesteld, is vervolgonderzoek mogelijk. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je verloskundige / arts.

De verschillende soorten echo’s

Medische echo

Vitaliteitsecho

Vitaliteitsecho

Bij de vitaliteitsecho wordt gekeken of de zwangerschap ‘vitaal’ is ofwel ‘klopt het  hartje’? De echo wordt gemaakt tussen 6 en 8+4 weken zwangerschapsduur (bij voorkeur tussen 7  en 8 weken) en een verwijzing van je verloskundige is noodzakelijk omdat deze echo alleen vergoed wordt met een bepaalde indicatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een eerdere miskraam heeft plaatsgevonden of omdat er bepaalde klachten zijn.

De kosten

De vitaliteitsecho wordt maar één keer door de zorgverzekeraar vergoed. Een eventuele tweede echo moet je zelf betalen (zie tarieven echo eigen verzoek).

Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Termijnecho

Termijnecho

De termijnecho is meestal de eerste echo bij een zwangerschapsduur tussen de 9 en 13 weken. Bij deze echo kijken we of het hartje klopt en stellen we vast hoelang je al zwanger bent. Er wordt ook gekeken of het om eenling of meerling gaat en we bekijken de baarmoeder en eierstokken. De ideale periode om deze echo te doen is tussen de 10 en 11 weken. Tot 10 weken wordt de echo vaginaal uitgevoerd om de beste beeldvorming te hebben.

De kosten

De termijnecho wordt maar één keer door de zorgverzekeraar vergoed. Een eventuele tweede echo moet je zelf betalen (zie tarieven echo eigen verzoek).

Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

De 20 weken echo

De 20 weken echo

De 20 wekenecho wordt ook wel ‘structureel echoscopisch onderzoek’ (SEO) genoemd. Deze echo is vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of jouw kind een open rug of open schedel heeft. Naast deze aandoeningen kunnen tijdens de 20 wekenecho ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Voorbeelden zijn: een waterhoofd, hartafwijkingen, een breuk of gat in het middenrif, een breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren en skelet en afwijkingen van armen of benen. Ook wordt onderzocht of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voordat je besluit of je de 20 wekenecho wilt

Bij de meeste kinderen worden geen lichamelijke afwijkingen gevonden. De uitslag van de 20 wekenecho kan je dan geruststellen. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken, en je voor moeilijke keuzes plaatsen. Soms zijn afwijkingen goed te behandelen, zoals bepaalde hartafwijkingen. Soms is dat niet zo. Van tevoren is dat niet altijd duidelijk. Realiseer je ook dat de 20 wekenecho niet alle afwijkingen opspoort. De 20 wekenecho is dus geen garantie op een gezond kind. Je bent dan onterecht gerustgesteld. Je bepaalt zelf of je de 20 wekenecho wilt laten doen en of je bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen.

Voor je kiest om een 20 wekenecho te laten doen heb je eerst een uitgebreid gesprek met jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Vervolgens krijg je een verwijzing voor de 20 weken echo en kun je een afspraak bij ons maken. Meer informatie kun je lezen in de folder ‘Informatie over de 20 wekenecho’. De folder is in meerdere talen beschikbaar.

Geen ‘pretecho’

Wordt het een jongen of een meisje? Je bent misschien nieuwsgierig, maar de 20 wekenecho is geen ‘pretecho’. Het gaat om een medisch onderzoek, niet om het bepalen van het geslacht van jouw kind. Als het geslacht te zien is, kun je dat te horen krijgen, maar alleen als je daarom vraagt.

De kosten

De 20 weken echo wordt eenmalig volledig door de zorgverzekeraar vergoed.

Je krijgt altijd foto’s mee. Ook zijn er usb-sticks verkrijgbaar.

Diagnostische echo

Diagnostische echo

Soms is er in de zwangerschap een reden om een echo te maken om bepaalde zaken te controleren. De verloskundige bepaalt welke diagnostische echo noodzakelijk is. Bij deze echo’s wordt niet specifiek gezocht naar eventuele afwijkingen bij het kind. Voorbeelden van diagnostische echo’s zijn:

Groei echo

Met een groei echo kan er bepaald worden of het kind voldoende groeit. Dit kan op verschillende momenten tijdens je zwangerschap.

Liggingsecho

Vanaf ongeveer 35 weken zwangerschapsduur kan de verloskundige een liggingsecho aanvragen als zij twijfelt over de ligging van het kind. Tijdens de echo bepalen we de exacte ligging.

Placenta lokalisatie

Als bij de 20 wekenecho blijkt dat de placenta dicht bij of over de baarmoedermond heen ligt, is dat een reden om tussen de 30ste en 32ste week van je zwangerschap dit nogmaals te controleren. Mocht de placenta dan nog steeds dicht bij of over de baarmoedermond heen liggen, dan bespreek je met de verloskundige wat de consequenties hiervan kunnen zijn tijdens de bevalling.

De kosten

Een diagnostische echo wordt (over het algemeen) 2 maal volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Als dit aantal is overschreden moet de echo door de zwangere zélf worden betaald. Check dus goed de voorwaarden van uw verzekeraar!

Je krijgt altijd foto’s mee. Ook zijn er usb-sticks verkrijgbaar.

Gynaecologische echo

Gynaecologische echo

De (huis)arts kan je bij bepaalde klachten doorverwijzen voor een echo van de baarmoeder en de eierstokken; een zogenaamde gynaecologische echo. Deze echo wordt inwendig uitgevoerd. Na afloop van de echo wordt het verslag van het onderzoek meegegeven aan de cliënt of digitaal toegestuurd naar de verwijzende arts.

Bij Echoxpert kan je op werkdagen en bepaalde avonden terecht voor een gynaecologische echo. De verwijzing voor dit onderzoek kan door de arts naar ons worden gemaild per zorgmail óf je neemt deze zelf mee naar de echoafspraak.

De kosten

De kosten van een gynaecologische echo zijn €65. Meer informatie over de speciefieke kosten vindt u in de tabel onderaan deze pagina. Deze echo’s worden in principe NIET vergoed door uw zorgverzekeraar en deze dient u dus af te rekenen tijdens de afspraak. Voor vergoedingen dient u zelf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Het verslag van het echo onderzoek wordt direct na de echo digitaal verzonden naar de verwijzend arts

Echo follikelmeting

Follikelmeting

Als je zwanger wilt worden en je in een IVF of vruchtbaarheidstraject zit moeten er regelmatig follikelmetingen en/of endometrium metingen plaatsvinden. Bij echoXpert kun je hiervoor een afspraak maken. Wij proberen je betreft de echo afspraken de flexibiliteit te bieden die tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen nodig zijn.  Voor deze echo’s kan je op werkdagen bij ons terecht.

De echobeelden en het echoverslag worden (op verzoek van cliënte) meegegeven of digitaal toegestuurd.

De kosten

Een follikelmeting kost 50€ en dient vooraf aan de echo te worden voldaan

Indien gewenst worden de foto’s en het echoverslag direct na de echo digitaal verzonden naar de verwijzende arts.

Echo op eigen verzoek

2D pretecho in het eerste trimester (6-10 weken)

2D pretecho bij 6-10 weken zwangerschapsduur

Vroege echo:

Dit is een echo tussen ca 7 en 10 weken waarbij we kijken naar het prille begin van de zwangerschap. Is er een zwangerschap in de baarmoeder? Klopt het hartje? Is het een eenling of een tweeling? Deze echo wordt bij voorkeur vaginaal uitgevoerd om het beste beeld te verkrijgen.

De kosten

De kosten voor een vroege pretecho (15 min)

  • €52,50

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Geslachtsecho

Geslachtsecho

Deze echo plannen we vanaf ca 14 weken, zodat we met vrij grote zekerheid kunnen laten zien of de baby een jongen of meisje is. Als tijdens de echo blijkt dat het geslacht door omstandigheden niet goed zichtbaar is bieden we retourgarantie.

De kosten

De kosten voor een geslachtsecho op eigen verzoek inclusief foto’s zijn € 52,50

Je krijgt een aantal echofoto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

2D pretecho 15 minuten in 2e en 3e trimester (15-36 weken)

2D echo tussen 15 en 36 weken (15 minuten)

Je kunt gedurende de gehele zwangerschap een echo laten maken als je dat zelf wenst. Bij EchoXpert kun je o.a. terecht voor :

 

2D echo 15 minuten; We kijken we globaal naar het kind, de placenta en het vruchtwater. Desgewenst meten we de groei.

Uiteraard proberen we mooie 2D foto’s te maken en ontvang je een kort 2D filmpje.

 

 

De kosten

De kosten voor een echo (15 min)op eigen verzoek inclusief echobeelden zijn:

  • 15 minuten €52,50

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

2D / 3D pretecho 15 minuten (24-29 weken)

2D/3D echo 30 minuten (tussen 23 en 29 weken)

Je kunt gedurende de gehele zwangerschap een echo laten maken als je dat zelf wenst. Bij EchoXpert kun je o.a. terecht voor :

2D/3D echo van 15  minuten:

Dit is een korte echo waarin we jouw kind bekijken. We proberen 2d én 3D foto’s  te maken en geven korte uitleg over de baby en de omgeving. De echo wordt gemaakt door zeer ervaren echoscopisten en met hoogwaardige apparatuur waardoor de kans groot is dat we tijdens dit onderzoek mooie beelden kunnen verkrijgen.

Wat krijg je tijdens de 2D/3D echo:

-Korte echo van 15 minuten uitgevoerd door een ervaren echoscopist met hoogwaardige apparatuur

-Korte uitleg over het echobeeld, de baby en de omgeving van de baby.

-filmpje van mooie momenten tijdens de echo

-2D foto’s digitaal

-2 fotoprintjes

-2x 3D plaatjes digitaal*

-Indien gewenst; meting van het kind met gewichtsschatting (maar dit gaat vaak ten koste van de plaatjes tijd!)

 

Wij bieden géén terugkomgarantie!

*In sommige omstandigheden lukt het niet om binnen het 15 minuten durende onderzoek mooie 3D plaatjes van de baby te verkrijgen; bijvoorbeeld doordat de baby met het gezicht naar de rug van moeder ligt of heel diep in het bekken ligt. Ook kan de placenta of navelstreng voor het kind liggen waardoor het met 3D-technieken niet mooi in beeld komt. In deze gevallen kan de echoscopist besluiten een korting te geven; je betaalt dan €52,50 (2D tarief) in plaats van 65€. De kans op mooie 3D plaatjes is het grootst tussen de 26 en 28 weken,

De kosten

De kosten voor een 2D/3D echo op eigen verzoek inclusief echobeelden zijn:

  • 15 minuten €65,-

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

2D / 3D pretecho 30 minuten (24-29 weken)

2D/3D echo 30 minuten (tussen 23 en 29 weken)

Je kunt gedurende de gehele zwangerschap een echo laten maken als je dat zelf wenst. Bij EchoXpert kun je o.a. terecht voor :

2D/3D echo van 30  minuten:

Dit is een uitgebreide echo waarin we ruim de tijd hebben om jouw kind te bekijken, foto’s te maken en uitgebreide uitleg te geven. De echo wordt gemaakt door zeer ervaren echoscopisten en met hoogwaardige apparatuur waardoor de kans groot is dat we tijdens dit onderzoek mooie beelden kunnen verkrijgen.

Wat krijg je tijdens de 2D/3D echo:

-Uitgebreide echo van 30 minuten uitgevoerd door ervaren echoscopist met hoogwaardige apparatuur

-Uitgebreide uitleg over het echobeeld, de baby en de omgeving van de baby.

-Meting van het kind met gewichtsschatting

-filmpje van mooie momenten tijdens de echo

-2D foto’s digitaal

-2 fotoprintjes

-2x 3D plaatjes digitaal*

 

Wij bieden géén terugkomgarantie!

*In sommige omstandigheden lukt het niet om binnen het 30 minuten durende onderzoek mooie 3D plaatjes van de baby te verkrijgen; bijvoorbeeld doordat de baby met het gezicht naar de rug van moeder ligt of heel diep in het bekken ligt. Ook kan de placenta of navelstreng voor het kind liggen waardoor het met 3D-technieken niet mooi in beeld komt. In deze gevallen kan de echoscopist besluiten een korting te geven; je betaalt dan 100€ (2D tarief) in plaats van 130€. De kans op mooie 3D plaatjes is het grootst tussen de 26 en 28 weken,

De kosten

De kosten voor een 2D/3D echo op eigen verzoek inclusief echobeelden zijn:

  • 30 minuten €130,-

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Spreekuren

EchoXpert biedt tijdens werkdagen spreekuren overdag, maar ook op avonden.

Ben je verhinderd voor een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur voor de afspraak). We plannen dan op korte termijn een nieuwe afspraak in. Indien je niet tijdig afmeldt, brengt EchoXpert €35,00 in rekening.

 
EchoXpert West
EchoXpert Zuid
Maandag09.00-16.30
09.00-20.00
Dinsdag9.00-20.0014.00-20.00
Woensdag09.00-16.0009.00-20.00
Donderdag09.00-17.00
09.00-16.00
Vrijdag09.00-16.3009.00-16.30
ZaterdagGeslotenGesloten
ZondagGeslotenGesloten

Tarieven

Vergoed door zorgverzekeraar

Medische echo
Vergoeding
Vitaliteitsecho€ 40.02
Termijnecho€ 48,02
20 wekenecho eenling
€ 162,31
Diagnostische echo€ 40,02
Plaatsen/verwijderen IUD€ 67,01

Eigen kosten

Eigen verzoek echo
Tarief
vroege echo (6-10 weken)€ 52.50
Geslachtsecho eenling (vanaf 14 weken)
Geslachtsecho tweeling (vanaf 14 weken)
€ 52,50
€ 75,-
2D echo 15 minuten € 52,50
2D / 3D echo 15 minuten (24-29 weken)€ 65,00
2D / 3D echo 30 minuten (24-29 weken)€ 130,00
Follikelmeting i.c.m. endometrium meting(fertiliteitstraject)€ 65,00
Gynaecologische echo€ 65,00
IUD controle / endometrium-meting€ 52,50

Filmen in de echokamer

Bij EchoXpert is filmen in de echokamer alleen toegestaan na overleg met de echoscopiste. Indien je een filmopname wenst te maken, zal zij met je afspreken wat het beste moment is om dit te doen. Meestal is dat aan het einde van het onderzoek. In verband met privacy van de echoscopiste, geldt de afspraak dat de echoscopiste niet in beeld wordt gebracht en dat er geen geluidsopnames mogen worden gemaakt zonder haar uitdrukkelijke toestemming. Mocht je je niet aan deze afspraak houden, dan behoudt de echoscopiste het recht om het onderzoek te beëindigen.