Echo onderzoek

Je bent zwanger! Proficiat!

De echoscopisten van Echoxpert zijn gespecialiseerd in het maken van echo’s in de zwangerschap, gynaecologische echo’s en fertiliteitsecho’s.

Op deze pagina vertellen we meer over de verschillende echo’s en wanneer je bij ons terecht kunt.

Hoe wij werken

Verwijzing

Voor de medische echo’s heb je een verwijzing nodig van je verloskundige / arts. De verwijzer kan je meer informatie geven.

Het echo onderzoek

Je bent bij ons verzekerd van deskundige zorg en aandacht tijdens en rondom jouw echo. Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto's uitgeprint.

Uitslag

Bij een echo op verwijzing zullen we altijd de uitslag van de echo aan je verloskundige sturen. Bij bijzonderheden zullen we telefonisch contact opnemen en haar persoonlijk op de hoogte stellen.

Vervolgonderzoek

Als er tijdens een echo afwijkingen worden vastgesteld, is vervolgonderzoek mogelijk. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je verloskundige / arts.

De verschillende soorten echo’s

Medische echo

Vitaliteitsecho (van 7 weken tot 9 weken)

Vitaliteitsecho

Bij de vitaliteitsecho wordt gekeken of de zwangerschap ‘vitaal’ is ofwel ‘klopt het  hartje’? De echo wordt gemaakt tussen 7 en 9 weken zwangerschapsduur (hartactie is meestal zichtbaar vanaf ca. 7 weken). Een verwijzing van je verloskundige is noodzakelijk omdat deze echo alleen vergoed wordt met een bepaalde indicatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een eerdere miskraam heeft plaatsgevonden of omdat er bepaalde klachten zijn.

De kosten

De vitaliteitsecho wordt maar één keer door de zorgverzekeraar vergoed. Een eventuele tweede echo moet je zelf betalen (zie tarieven echo eigen verzoek).

Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

De 13 weken echo (tussen 12+3 en 14+3 weken)

De 13 weken echo

De 13 wekenecho wordt ook wel ‘Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek’ (ETSEO) genoemd. Dit is een  echoscopisch onderzoek waarbij gescreend wordt op lichamelijke afwijkingen in een vroeg stadium van de zwangerschap; tussen 12+3 en 14+3 weken.

Kiezen voor de 13 wekenecho in het kader van een wetenschappelijke studie

Voor je kiest om een 13 weken echo te laten uitvoeren heb je eerst een uitgebreid gesprek (couselingsgesprek) met jouw verloskundige of gynaecoloog. Je kunt alleen een 13 weken echo laten doen als je meedoet aan een wetenschappelijke studie (de IMITAS studie) Vervolgens maakt de couselor een verwijzing voor de 13 weken echo en kun je een afspraak bij ons maken. Meer informatie over de 13 weken echo kun je online lezen op de website van pns.nl of klik op deze link ‘Informatie over de 13 wekenecho’.

Geen ‘pretecho’

De 13 weken echo is een medisch onderzoek waarbij NIET naar het geslacht wordt gekeken. Als je het geslacht wilt weten moet je apart een afspraak te maken voor een geslachtsecho.

De kosten

De 13 weken echo wordt vergoed vanuit de Rijksbegroting aangezien je meedoet aan een wetenschappelijke studie.

Je krijgt digitale foto’s mee.Op verzoek kan er een printje worden gemaakt

Diagnostische echo

Diagnostische echo

Soms is er in de zwangerschap een reden om een echo te maken om bepaalde zaken te controleren. De verloskundige bepaalt welke diagnostische echo noodzakelijk is en wanneer deze gedaan moet worden. Bij deze echo’s wordt niet specifiek gezocht naar eventuele afwijkingen bij het kind. Voorbeelden van diagnostische echo’s zijn:

Groeiecho

Met een groei echo kan er bepaald worden of het kind voldoende groeit. Dit kan op verschillende momenten tijdens je zwangerschap.

Liggingsecho

Vanaf ongeveer 35 weken zwangerschapsduur kan de verloskundige een liggingsecho aanvragen als zij twijfelt over de ligging van het kind. Tijdens de echo bepalen we de exacte ligging.

Echo placentalokalisatie

Als bij de 20 wekenecho blijkt dat de placenta dicht bij of over de baarmoedermond heen ligt, is dat een reden om tussen de 31ste en 32ste week van je zwangerschap dit nogmaals te controleren. Mocht de placenta dan nog steeds dicht bij of over de baarmoedermond heen liggen, dan bespreek je met de verloskundige wat de consequenties hiervan kunnen zijn tijdens de bevalling.

 

Cervixlengte meting

Aansluitend aan een diagnostische echo kan er -indien de verwijzer een specifieke indicatie heeft- een cervixlengte meting worden verricht. De cervixlengte meting wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. De €12,50 kosten moeten door de cliënt zélf d.m.v. PIN worden betaald.

De kosten

Een diagnostische echo wordt (over het algemeen) 2 maal volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Als dit aantal is overschreden moet de echo door de zwangere zélf worden betaald. Check dus goed de voorwaarden van uw verzekeraar!

Je krijgt altijd foto’s mee. Ook zijn er usb-sticks verkrijgbaar.

Termijnecho (van 10 weken tot 12+6 weken)

Termijnecho

De termijnbepaling van de zwangerschap dient tussen 10 en 12+6 weken uitgevoerd te worden. Aangezien het meestal de eerste echo is en we de exacte duur kan verschillen ten opzichte van de laatste menstruatie wordt de termijnecho ingepland tussen 10+4 en 12+3 weken.  Over het algemeen kan deze echo dan via de buik worden uitgevoerd. Bij de termijnecho kijken we of het hartje klopt en stellen we vast hoelang je al zwanger bent en wat de uitgerekende datum zal zijn. Er wordt ook gekeken of het om eenling of meerling gaat en we bekijken de baarmoeder en eierstokken. De ideale periode om deze echo te doen is rondom 11 weken.

Als er tijdens de echo geen duidelijk beeld verkregen kan worden óf als blijkt dat de zwangerschap minder ver is (< 10 weken) wordt de echo vaginaal uitgevoerd om de beste beeldvorming en metingen te verkrijgen.

 

NIPT:

Als je kiest voor NIPT in je zwangerschap moet de termijnecho voorafgaand aan de NIPT zijn uitgevoerd. Let op: Indien je er zelf voor kiest om de  termijnecho vóór 10 weken te plannen is de kans dat er géén goede meting kan worden verricht vrij groot. In dit geval moet er een nieuwe echoafspraak gepland worden en zijn de kosten van deze extra echo voor jezelf (zie tarieven eigen verzoekecho).

 

De kosten

De termijnecho wordt maar één keer door de zorgverzekeraar vergoed. Een eventuele tweede echo moet je zelf betalen indien de eerste termijnecho te vroeg (vóór 10 weken) is ingepland (zie tarieven echo eigen verzoek).

Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

De 20 weken echo (tussen 19 en 20 weken)

De 20 weken echo

De 20 wekenecho wordt ook wel ‘structureel echoscopisch onderzoek’ (SEO) genoemd. Deze echo is vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of jouw kind een open rug of open schedel heeft. Naast deze aandoeningen kunnen tijdens de 20 wekenecho ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Voorbeelden zijn: een waterhoofd, hartafwijkingen, een breuk of gat in het middenrif, een breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren en skelet en afwijkingen van armen of benen. Ook wordt onderzocht of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voordat je besluit of je de 20 wekenecho wilt

Bij de meeste kinderen worden geen lichamelijke afwijkingen gevonden. De uitslag van de 20 wekenecho kan je dan geruststellen. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken, en je voor moeilijke keuzes plaatsen. Soms zijn afwijkingen goed te behandelen, zoals bepaalde hartafwijkingen. Soms is dat niet zo. Van tevoren is dat niet altijd duidelijk. Realiseer je ook dat de 20 wekenecho niet alle afwijkingen opspoort. De 20 wekenecho is dus geen garantie op een gezond kind. Je bent dan onterecht gerustgesteld. Je bepaalt zelf of je de 20 wekenecho wilt laten doen en of je bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen.

Voor je kiest om een 20 wekenecho te laten doen heb je eerst een uitgebreid gesprek met jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Vervolgens krijg je een verwijzing voor de 20 weken echo en kun je een afspraak bij ons maken. Meer informatie kun je lezen in de folder ‘pns.nl’. De folder is in meerdere talen beschikbaar. Voor meer informatie over 20 weken echo kunt u ook kijken op www.pns.nl.

Geen ‘pretecho’

Wordt het een jongen of een meisje? Je bent misschien nieuwsgierig, maar de 20 wekenecho is geen ‘pretecho’. Het gaat om een medisch onderzoek, niet om het bepalen van het geslacht van jouw kind. Als het geslacht te zien is, kun je dat te horen krijgen, maar alleen als je daarom vraagt.

De kosten

De 20 weken echo wordt eenmalig volledig door de zorgverzekeraar vergoed. Indien er aansluitend een cervixlengte meting moet worden uitgevoerd zijn de extra kosten van 12,50€ voor rekening van de cliënt aangezien dit niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed. De 20 weken echo wordt bij voorkeur tussen 19+0 en 20+0 weken zwangerschapsduur uitgevoerd.

Je krijgt digitale foto’s mee. Op verzoek kan je ook een printje meekrijgen.

Echo op eigen verzoek

2D pretecho in het 1e trimester (7-10 weken)

2D PRETECHO BIJ 7-10 WEKEN ZWANGERSCHAPSDUUR

Vroege echo:

Dit is een echo tussen ca 7 en 10 weken waarbij we kijken naar het prille begin van de zwangerschap. Is er een zwangerschap in de baarmoeder? Klopt het hartje? Is het een eenling of een tweeling? We raden aan deze echo vanaf ca. 7 weken in te plannen omdat er in een eerder stadium vaak nog geen hartactie zichtbaar is. Deze echo wordt bij voorkeur vaginaal uitgevoerd om het beste beeld te verkrijgen.

De kosten

De kosten voor een vroege pretecho (15 min)

  • €60,50

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

2D pretecho in 2e en 3e trimester (15-36 weken)

2D ECHO TUSSEN 15 EN 36 WEKEN (15 MINUTEN)

Je kunt gedurende de gehele zwangerschap een echo laten maken als je dat zelf wenst. Bij Echoxpert kun je o.a. terecht voor :

 

2D echo 15 minuten;

Dit is een korte echo waarin we jouw kind bekijken. We proberen 2D  foto’s  te maken en geven korte uitleg over de baby en de omgeving. Tijdens deze echo worden géén metingen verricht; hiervoor is een verwijzing noodzakelijk. De echo wordt gemaakt door zeer ervaren echoscopisten en met hoogwaardige apparatuur waardoor de kans groot is dat we tijdens dit onderzoek mooie beelden kunnen verkrijgen.

Wat krijg je tijdens de 2D echo:

-Korte echo van 15 minuten uitgevoerd door een ervaren echoscopist met hoogwaardige apparatuur

-Korte uitleg over het echobeeld, de baby en de omgeving van de baby.

-filmpje van mooie momenten tijdens de echo

-2D foto’s digitaal

-2 fotoprintjes

 

 

De kosten

De kosten voor een echo (15 min)op eigen verzoek inclusief echobeelden zijn:

  • 15 minuten €60,50

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Geslachtsecho

GESLACHTSECHO (VANAF 14 WEKEN)

Deze echo kan gepland worden vanaf ca 14+0 weken, zodat we met vrij grote zekerheid kunnen laten zien of de baby een jongen of meisje is. Als tijdens de echo blijkt dat het geslacht door omstandigheden niet goed zichtbaar is bieden we retourgarantie (alleen als de echo na 14 weken is ingepland).

De kosten

De kosten voor een geslachtsecho op eigen verzoek inclusief foto’s zijn € 60,50

Je krijgt een aantal echofoto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

2D / 3D pretecho 15 minuten (24-29 weken)

2D/3D ECHO 30 MINUTEN (TUSSEN 23 EN 29 WEKEN)

Je kunt gedurende de gehele zwangerschap een echo laten maken als je dat zelf wenst. Bij Echoxpert kun je o.a. terecht voor :

2D/3D echo van 15  minuten:

Dit is een korte echo waarin we jouw kind bekijken. We proberen 2d én 3D foto’s  te maken en geven korte uitleg over de baby en de omgeving. Tijdens deze echo worden géén metingen verricht; hiervoor is een verwijzing noodzakelijk. De echo wordt gemaakt door zeer ervaren echoscopisten en met hoogwaardige apparatuur waardoor de kans groot is dat we tijdens dit onderzoek mooie beelden kunnen verkrijgen.

Wat krijg je tijdens de 2D/3D echo:

-Korte echo van 15 minuten uitgevoerd door een ervaren echoscopist met hoogwaardige apparatuur

-Korte uitleg over het echobeeld, de baby en de omgeving van de baby.

-filmpje van mooie momenten tijdens de echo

-2D foto’s digitaal

-2 fotoprintjes

-2x 3D plaatjes digitaal*

 

Wij bieden géén terugkomgarantie!

*In sommige omstandigheden lukt het niet om binnen het 15 minuten durende onderzoek mooie 3D plaatjes van de baby te verkrijgen; bijvoorbeeld doordat de baby met het gezicht naar de rug van moeder ligt of heel diep in het bekken ligt. Ook kan de placenta of navelstreng voor het kind liggen waardoor het met 3D-technieken niet mooi in beeld komt. In deze gevallen kan de echoscopist besluiten een korting te geven; je betaalt dan €60,50 (2D tarief) in plaats van 73,50€. De kans op mooie 3D plaatjes is het grootst tussen de 26 en 28 weken,

De kosten

De kosten voor een 2D/3D echo op eigen verzoek inclusief echobeelden zijn:

  • 15 minuten €73,50

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Spreekuren

EchoXpert biedt tijdens werkdagen spreekuren overdag, maar ook op avonden.

Ben je verhinderd voor een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur voor de afspraak). We plannen dan op korte termijn een nieuwe afspraak in. Indien je niet tijdig afmeldt, of dusdanig laat dat de echo niet meer uitgevoerd kan worden en/of een nieuwe afspraak nodig is brengt EchoXpert €37,50 in rekening.

EchoXpert West
EchoXpert Zuid
Maandag09.00-16.30
09.00-20.00
Dinsdag9.00-20.0014.00-20.00
Woensdag09.00-16.0009.00-20.00
Donderdag09.00-17.00
09.00-16.00
Vrijdag09.00-16.3009.00-16.30
ZaterdagGeslotenGesloten
ZondagGeslotenGesloten

Tarieven

Vergoed door zorgverzekeraar

Medische echo
Vergoeding
Vitaliteitsecho€ 44,28
Termijnecho€ 53,14
20 wekenecho eenling
€ 179,27
Diagnostische echo€ 44,28
Plaatsen/verwijderen IUD€ 73,35

Eigen kosten

Eigen verzoek echo
Tarief
vroege echo (6-10 weken)€ 60,50
Geslachtsecho eenling (vanaf 14 weken)
Geslachtsecho tweeling (vanaf 14 weken)
€ 60,50
€ 80.75
Cervixlengte aansluitend aan echo meting€ 12,50
2D echo 15 minuten € 60,50
2D / 3D echo 15 minuten (24-29 weken)€ 73,50
Follikelmeting i.c.m. endometrium meting (fertiliteitstraject)€ 73,50
Gynaecologische echo€ 73,50
IUD controle / endometrium-meting€ 60,50
No show - te laat tarief€ 37,50

Filmen in de echokamer

Bij EchoXpert is filmen in de echokamer alleen toegestaan na overleg met de echoscopiste. Indien je een filmopname wenst te maken, zal zij met je afspreken wat het beste moment is om dit te doen. Meestal is dat aan het einde van het onderzoek. In verband met privacy van de echoscopiste, geldt de afspraak dat de echoscopiste niet in beeld wordt gebracht en dat er geen geluidsopnames mogen worden gemaakt zonder haar uitdrukkelijke toestemming. Mocht je je niet aan deze afspraak houden, dan behoudt de echoscopiste het recht om het onderzoek te beëindigen.