Echo onderzoek

Je bent zwanger! Proficiat!

Tijdens je zwangerschap krijg je op verschillende momenten te maken met echoscopisch onderzoek. Op deze pagina vertellen we meer over de verschillende echo’s en wanneer je bij ons terecht kunt.

Hoe wij werken

Verwijzing

Voor de medische echo’s heb je een verwijzing nodig van je verloskundige / arts. De verwijzer kan je meer informatie geven.

Het echo onderzoek

Je bent bij ons verzekerd van deskundige zorg en aandacht tijdens en rondom jouw echo. Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto's uitgeprint.

Uitslag

Bij een echo op verwijzing zullen we altijd de uitslag van de echo aan je verloskundige sturen. Bij bijzonderheden zullen we telefonisch contact opnemen en haar persoonlijk op de hoogte stellen.

Vervolgonderzoek

Als er tijdens een echo afwijkingen worden vastgesteld, is vervolgonderzoek mogelijk. Voor meer informatie hierover kun je terecht bij je verloskundige / arts.

De verschillende soorten echo’s

Medische echo

Vitaliteitsecho

Vitaliteitsecho

Bij de vitaliteitsecho wordt gekeken of de zwangerschap ‘vitaal’ is ofwel ‘klopt het  hartje’? De echo wordt gemaakt tussen 6 en 8+4 weken zwangerschapsduur en een verwijzing van je verloskundige is noodzakelijk omdat deze echo alleen vergoed wordt met een bepaalde indicatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een eerdere miskraam heeft plaatsgevonden of omdat er bepaalde klachten zijn.

De kosten

De vitaliteitsecho wordt maar één keer door de zorgverzekeraar vergoed. Een eventuele tweede echo moet je zelf betalen (zie tarieven echo eigen verzoek).

Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Termijnecho

Termijnecho

De termijnecho is meestal de eerste echo bij een zwangerschapsduur tussen de 9 en 13 weken. Bij deze echo kijken we of het hartje klopt en stellen we vast hoelang je al zwanger bent. Er wordt ook gekeken of het om eenling of meerling gaat en we bekijken de baarmoeder en eierstokken. De ideale periode om deze echo te doen is tussen de 10 en 11 weken. Tot 10 weken wordt de echo vaginaal gedaan om de beste beeldvorming te hebben.

De kosten

De termijnecho wordt maar één keer door de zorgverzekeraar vergoed. Een eventuele tweede echo moet je zelf betalen (zie tarieven echo eigen verzoek).

Je krijgt bij iedere echo de foto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

De 20 weken echo

De 20 weken echo

De 20 wekenecho wordt ook wel ‘structureel echoscopisch onderzoek’ (SEO) genoemd. Deze echo is vooral bedoeld om tijdens de zwangerschap te onderzoeken of jouw kind een open rug of open schedel heeft. Naast deze aandoeningen kunnen tijdens de 20 wekenecho ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Voorbeelden zijn: een waterhoofd, hartafwijkingen, een breuk of gat in het middenrif, een breuk of gat in de buikwand, afwezigheid of afwijking van de nieren en skelet en afwijkingen van armen of benen. Ook wordt onderzocht of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Voordat je besluit of je de 20 wekenecho wilt

Bij de meeste kinderen worden geen lichamelijke afwijkingen gevonden. De uitslag van de 20 wekenecho kan je dan geruststellen. Maar de uitslag kan je ook ongerust maken, en je voor moeilijke keuzes plaatsen. Soms zijn afwijkingen goed te behandelen, zoals bepaalde hartafwijkingen. Soms is dat niet zo. Van tevoren is dat niet altijd duidelijk. Realiseer je ook dat de 20 wekenecho niet alle afwijkingen opspoort. De 20 wekenecho is dus geen garantie op een gezond kind. Je bent dan onterecht gerustgesteld. Je bepaalt zelf of je de 20 wekenecho wilt laten doen en of je bij een ongunstige uitslag nog vervolgonderzoek wilt laten doen.

Voor je kiest om een 20 wekenecho te laten doen heb je eerst een uitgebreid gesprek met jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog. Vervolgens krijg je een verwijzing voor de 20 weken echo en kun je een afspraak bij ons maken. Meer informatie kun je lezen in de folder ‘Informatie over de 20 wekenecho’. De folder is in meerdere talen beschikbaar.

Geen ‘pretecho’

Wordt het een jongen of een meisje? Je bent misschien nieuwsgierig, maar de 20 wekenecho is geen ‘pretecho’. Het gaat om een medisch onderzoek, niet om het bepalen van het geslacht van jouw kind. Als het geslacht te zien is, kun je dat te horen krijgen, maar alleen als je daarom vraagt.

De kosten

De 20 weken echo wordt eenmalig volledig door de zorgverzekeraar vergoed.

Je krijgt altijd foto’s mee. Ook zijn er usb-sticks verkrijgbaar.

Diagnostische echo

Diagnostische echo

Soms is er in de zwangerschap een reden om een echo te maken om bepaalde zaken te controleren. De verloskundige bepaalt welke diagnostische echo noodzakelijk is. Bij deze echo’s wordt niet specifiek gezocht naar eventuele afwijkingen bij het kind. Voorbeelden van diagnostische echo’s zijn:

Groei echo

Met een groei echo kan er bepaald worden of het kind voldoende groeit. Dit kan op verschillende momenten tijdens je zwangerschap.

Liggingsecho

Vanaf ongeveer 35 weken zwangerschapsduur kan de verloskundige een liggingsecho aanvragen als zij twijfelt over de ligging van het kind. Tijdens de echo bepalen we de exacte ligging.

Placenta lokalisatie

Als bij de 20 wekenecho blijkt dat de placenta dicht bij of over de baarmoedermond heen ligt, is dat een reden om tussen de 30ste en 32ste week van je zwangerschap dit nogmaals te controleren. Mocht de placenta dan nog steeds dicht bij of over de baarmoedermond heen liggen, dan bespreek je met de verloskundige wat de consequenties hiervan kunnen zijn tijdens de bevalling.

De kosten

Een diagnostische echo wordt (over het algemeen) 2 maal volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Als dit aantal is overschreden moet de echo door de zwangere zélf worden betaald. Check dus goed de voorwaarden van uw verzekeraar!

Je krijgt altijd foto’s mee. Ook zijn er usb-sticks verkrijgbaar.

Gynaecologische echo

Gynaecologische echo

De (huis)arts kan je bij bepaalde klachten doorverwijzen voor een echo van de baarmoeder en de eierstokken; een zogenaamde gynaecologische echo. Deze echo wordt inwendig uitgevoerd. Na afloop van de echo wordt het verslag van het onderzoek meegegeven aan de cliënt of digitaal toegestuurd naar de verwijzende arts.

Bij Echoxpert kan je op werkdagen en bepaalde avonden terecht voor een gynaecologische echo. De verwijzing voor dit onderzoek kan door de arts naar ons worden gemaild per zorgmail óf je neemt deze zelf mee naar de echoafspraak.

De kosten

De gynaecologische echo kost 50€ en dient voorafgaand aan het onderzoek te worden betaald. Of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden hangt af van uw zorgverzekeraar en uw verzekeringspakket.

Het verslag van het echo onderzoek wordt direct na de echo digitaal verzonden naar de verwijzend arts

Echo follikelmeting

Follikelmeting

Als je zwanger wilt worden en je in een IVF of vruchtbaarheidstraject zit moeten er regelmatig follikelmetingen en/of endometrium metingen plaatsvinden. Bij echoXpert kun je hiervoor een afspraak maken. Wij proberen je betreft de echo afspraken de flexibiliteit te bieden die tijdens de vruchtbaarheidsbehandelingen nodig zijn.  Voor deze echo’s kan je op werkdagen bij ons terecht.

De echobeelden en het echoverslag worden (op verzoek van cliënte) meegegeven of digitaal toegestuurd.

De kosten

Een follikelmeting kost 50€ en dient vooraf aan de echo te worden voldaan

Indien gewenst worden de foto’s en het echoverslag direct na de echo digitaal verzonden naar de verwijzende arts.

Echo op eigen verzoek

2D pretecho in het eerste trimester (6-14 weken)

2D pretecho bij 6-14 weken zwangerschapsduur

Vroege echo:

Dit is een echo tussen 6 en 10 weken waarbij we kijken naar het prille begin van de zwangerschap. Is er een zwangerschap in de baarmoeder? Klopt het hartje? Is het een eenling of een tweeling? Deze echo wordt bij voorkeur vaginaal uitgevoerd om het beste beeld te verkrijgen.

Echo tussen 10-14 weken

In deze fase van de zwangerschap zijn alle organen en ledematen aangelegd en al goed te zien. Ook worden de bewegingen al duidelijk zichtbaar. Bij deze echo wordt niet gekeken naar het geslacht omdat rond deze termijn geen garanties te geven zijn!

De kosten

De kosten voor een 1e trimester pretecho inclusief foto’s en een kort filmpje zijn:

  • €50,-

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Geslachtsecho

Geslachtsecho

Deze echo plannen we vanaf ca 14 weken, zodat we met vrij grote zekerheid kunnen laten zien of de baby een jongen of meisje is. Als tijdens de echo blijkt dat het geslacht door omstandigheden niet goed zichtbaar is bieden we retourgarantie.

De kosten

De kosten voor een echo op eigen verzoek inclusief foto’s zijn € 50,-

Je krijgt een aantal echofoto’s digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

2D pretecho in 2e en 3e trimester (14-36 weken)

2D echo tussen 10 en 36 weken (15 of 30 minuten)

Je kunt gedurende de gehele zwangerschap een echo laten maken als je dat zelf wenst. Bij EchoXpert kun je terecht voor een 15 óf 30 minuten durende 2D echo.

 

2D echo 15 minuten; We kijken we globaal naar het kind, de placenta en het vruchtwater. Desgewenst meten we de groei.

Uiteraard proberen we mooie 2D foto’s te maken en ontvang je een kort 2D filmpje. Als de ligging van het kind en omstandigheden het toelaten krijg je ook een 3D foto mee (dus geen garantie!)

 

2D echo 30 minuten; We kijken uitgebreid naar het kind. We meten het kind zodat we het gewicht kunnen schatten en op jouw verzoek laten we dingen zien die je belangrijk vindt zoals bijvoorbeeld het hart, het gezicht of de nekplooi.

Uiteraard proberen we mooie 2D foto’s te maken en ontvang je een kort filmpje. Als de ligging van het kind en omstandigheden het toelaten krijg je ook een 3D foto mee.

De kosten

De kosten voor een echo op eigen verzoek inclusief echobeelden zijn:

  • 15 minuten €50,-
  • 30 minuten €100,-

Je krijgt een selectie van echobeelden en een kort filmpje digitaal toegezonden. Op verzoek worden foto’s uitgeprint.

Spreekuren

EchoXpert biedt tijdens werkdagen spreekuren overdag, maar ook op de maandagavond.

Ben je verhinderd voor een afspraak, meld je dan tijdig af (uiterlijk 24 uur voor de afspraak). We plannen dan op korte termijn een nieuwe afspraak in. Indien je niet tijdig afmeldt, brengt EchoXpert €35,00 in rekening.

 
EchoXpert West
EchoXpert Zuid
Maandag09.30-21.00
(juli en augustus van 9.30- 17.00)
09.00-20.00
Dinsdag13.00-17.0016.00-20.00
Woensdag09.30-17.0009.00-20.00
Donderdag09.30-14.00
(juli en augustus van 15.00-21.00)
geen echospreekuur
Vrijdag09.30-17.0009.00-18.00
ZaterdagGeslotenGesloten
ZondagGeslotenGesloten

Tarieven

Vergoed door zorgverzekeraar

Medische echo
Vergoeding
Vitaliteitsecho€ 38,33
Termijnecho€ 46,00
20 wekenecho€ 154,36
Diagnostische echo€ 38,33

Eigen kosten

Eigen verzoek echo
Tarief
Vroege echo€ 46,00
2D echo 15 minuten€ 50,00
2D echo 30 minuten€ 100,00
3/4D echo 30 min met film/DVD (alleen bij Echoxpert Zuid)€ 130,00
Geslachtsecho€ 50,00
Follikelmeting/Endometrium meting(IVF traject)€ 50,00
Gynaecologische echo€ 50,00

Filmen in de echokamer

Bij EchoXpert is filmen in de echokamer alleen toegestaan na overleg met de echoscopiste. Indien je een filmopname wenst te maken, zal zij met je afspreken wat het beste moment is om dit te doen. Meestal is dat aan het einde van het onderzoek. In verband met privacy van de echoscopiste, geldt de afspraak dat de echoscopiste niet in beeld wordt gebracht en dat er geen geluidsopnames mogen worden gemaakt zonder haar uitdrukkelijke toestemming. Mocht je je niet aan deze afspraak houden, dan behoudt de echoscopiste het recht om het onderzoek te beëindigen.